กาชาดสงขลาประกาศรับสมัครคัดเลือก ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”

กาชาดสงขลาประกาศรับสมัครคัดเลือก ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”

      เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประกาศรับสมัครคัดเลือก ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

กาชาดสงขลาประกาศรับสมัครคัดเลือก ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันใรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1.มีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคพาร์กินสันที่แพทย์ออกให้ระยะ 1 ปี
2.ยินดีให้ความร่วมมือกับศูนย์กับศูนย์พาร์กินสันในการประเมินอาการก้าวขาไม่ออก(ข้อมูลจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ)

หลักฐานในการสมัครที่ยื่นพร้อมใบสมัคร

1.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2.ใบรับรองแพทย์
3.หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาาใบเปลี่ยนชื่อตัวและสกุล

ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดและจะรายงานให้สภากาชาดไทยพิจารณา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ​ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และ เพจ facebook เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและส่งข้อมูลได้ที่ สภากาชาดจังหวัดสงขลา

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สภากาชาดไทย

 

Next Post

คลายล็อคระยะที่ 5 เริ่ม 1 ก.ค.63 นี้ กิจการ-กิจกรรมความเสี่ยงสูง มีอะไรบ้าง ?

อังคาร มิ.ย. 30 , 2020
คลายล็อคระยะที่ 5 เริ่ม 1 ก.ค.63 นี้ กิจการ-กิจกรร […]