กาชาดสงขลาพร้อมศูนย์ดำรงธรรมจัดทีมร่วมติดตั้งรับเครื่อง AED รองรับเหตุฉุกเฉินให้กับผู้ป่วย

กาชาดสงขลาพร้อมศูนย์ดำรงธรรมจัดทีมร่วมติดตั้งรับเครื่อง AED รองรับเหตุฉุกเฉินให้กับผู้ป่วย

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดและ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมรับ เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ เออีดี (Automatic External Defibrillator :AED ) จำนวน 1 เครื่อง จากตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

กาชาดสงขลาพร้อมศูนย์ดำรงธรรมจัดทีมร่วมติดตั้งรับเครื่อง AED รองรับเหตุฉุกเฉิน ให้กับผู้ป่วย

โดยจะติดตั้งเครื่องดังกล่าวไว้ที่ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) บริเวณด้านหน้า (ประตูทางออก) ฝั่งสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา สำหรับเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือเออีดี (Automatic External Defibrillator :AED ) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถ อ่านและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย สามารถใช้เครื่อง AED ร่วมกับการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยเครื่องจะปล่อยกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นให้หัวใจบีบตัวอย่างเป็นจังหวะ หรือช็อกกล้ามเนื้อหัวใจที่สั่นพลิ้วให้หยุดสั่นลงทันทีแล้วกลับมาทำงานปกติอีกครั้งหนึ่ง

โดยใช้ใน 3 กรณี คือ กรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวและหมดสติ หรือกรณีผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอก และตามมาด้วยการหมดสติ หรือกรณีผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนหมดสติ ซึ่งจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้ให้ผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ในศาลากลางจังหวัดสงขลา ได้รับทราบและใช้เครื่องอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้นำข้อมูลข้างต้น โดยเฉพาะวิธีใช้เครื่องไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบ หากมีโอกาสจะได้ใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการการทำงานต่อไป

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ดำรงธรรม

Next Post

ศรชล.จังหวัดสงขลา คุมเข้มท่าเทียบเรือประมงจังหวัดสงขลา ป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

Sat Jan 9 , 2021
ศรชล.จังหวัดสงขลา คุมเข้มท่าเทียบเรือประมงจังหวัดสงขลา ป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค    วันนี้ (9 มกราคม 2564) ที่บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรือประมงสงขลา เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.สงขลา (ศรชล.สงขลา) ดำเนินการคุมเข้มตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 โดยทำการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ซึ่งประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุม จะต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้ามาในเขตพื้นที่ควบคุมทุกคน โดยเจ้าหน้าที่ ศรชล.สงขลา ตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าท่าเทียบเรือประมงสงขลา ทำการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมสอนวิธีล้างมือที่ถูกวิธีให้ด้วย นายสุรเดช นิลอุบล นายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลา กล่าวว่า แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในกระบวนการในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องทั้งสิ้น แต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค แล้วจะได้ทราบว่าแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงทุกคน ปลอดเชื้อโควิด เพราะฉะนั้นการบริโภคสัตว์น้ำของเรือประมงไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่ส่งสัตว์น้ำไปให้ถึงมือผู้บริโภค เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เต็ม 100 % ว่า ปลอดเชื้อโควิด-19 อย่างแน่นอน             สำหรับผู้ที่เข้ามาในบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของแพปลา และลูกจ้าง เจ้าของเรือประมง ลูกเรือประมง รวมทั้งแรงงานต่างด้าว และครอบครัวที่เข้ามาประกอบอาชีพด้านการประมงกับนายจ้างที่แพปลา บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลาแห่งนี้ ในส่วนของแรงงานต่างด้าวทางสมาคมประมงจังหวัดสงขลา ได้มีมาตรการในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกใหม่อย่างเข้มงวด โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลามาทำการตรวจเชิงลึกแรงงานกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวสงขลาที่มีแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาและชาวกัมพูชา เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่า แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลาไม่มีการติดเชื้อโควิด- 19 ระลอกใหม่แต่อย่างใด HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : กรมข่าวประชาสัมพันธ์              Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวสำหรับเฟส9 1 1