จังหวัดสงขลาประกาศลดจังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน ผ่อนคลายมาตรการสถานการณ์ดีขึ้น

จังหวัดสงขลาประกาศลดจังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน ผ่อนคลายมาตรการสถานการณ์ดีขึ้น

     จากเมื่อวานนี้ รายงานสถานการณ์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจหาเชื้อวันนี้ 447 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 0 ราย พร้อมทั้งสถานการณ์ภาพรวมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่นในประเทศทิศทางเริ่มมีแนวทางดีขึ้นเรื่อยๆ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงมีคำสั่งประกาศลดจังหวัดที่ต้องกักตัวและผ่อนคลายมาตรการต่างๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรการโรคติตต่อจังหวัด ในคราวประชุมฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จึงยกลิกคำสังคณะกรรมการโรคคิดต่อจังหวัดสงขลา และออกคำสั่งให้ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลา ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. กรณีผู้เดินทางซึ่งมีต้นทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (จัหวัดสมทปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร(เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตบาพลัด เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตหนองแขม เขตจอมทอง) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1.1 แจ้งและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมขนในขตพื้นที่ทันทีที่เดินทางถึงจังหวัตสงขลา
1.2 ดาว์นโหลแอปเคชั่น “หมอชนะ” และลงทะเบียนในเว็บไซต์ http/amivalsonghla are/หรือแสกน OR Code “SONGK-LA CARE” เพื่อใช้คำนินการแลดงตัวเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
1.3 ให้กักกันตัวเองอยู่ภายในที่พัก (Homre Quaantne) หรือ โรงแรม (Hotel Qurantine) และแยกจากผู้อื่นภายใต้การดูแลของเจ้วพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นระยะเวลา 14 วัน
1.4 ให้ปฏิบัติตนมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด มาตรการ DMHT : “รักษาระยะห่าง””การใส่หน้ากากผหรือหน้ากากอนมัย” “การล้างมือ” “การตรจวัดอุณหภูมิร่างกาย” และ”การติดตั้งแอปพลิเศซัน”)

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อย่างไรก็ตาม ต้องลงทะเบียนเข้า.สงขลาทุกครั้ง​ และข้อมูลอื่นๆด้วยควรลงให้ครบ แนวทางการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา ไม่ว่าจะการเดินทางโดยอากาศยาน ผ่านทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา, การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ รถส่วนบุคคล, การเดินทางเพื่อขนส่งสินค้า พัสดุ ไปรษณียภัณฑ์, มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว สามารถกดลิงค์สำหรับเว็บไซต์ “SONGKHLA CARE” https://arrival.songkhla.care/

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

Sat Feb 13 , 2021
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564        เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา หลังจากเปิดให้ลงรับสมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลา, นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่,สมาชิกเทศบาล และในอำเภอต่างๆนั้น ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสนใจจากนักการเมืองพรรคๆต่างที่แข่งกันหาเสียง เพื่อการลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บางพรรคก็จัดเวทีปราศรัยไปเรียบร้อยแล้วและลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับพี่น้องในบางพื้นที่ พร้อมทั้งมีกระบวนรถแห่หาเสียง ป้ายประกาศต่างๆ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกมา ย้ำเตือนถึงการหาเสียงที่ถูกต้องและลักษณะใดเป็นการหาเสียงเลือกตั้งผิดกฎหมายราชกิจจานุเบกษา โดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้ ห้ามผู้สมัครดำนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดำนินการ นำสถาบันพระมหากษัตย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง(ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวธีการหาเสียงฯ ข้อ 22) ห้ามผู้สมัตรดำเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการ ดังนี้ (ระเบียบ กกต ว่าด้วยวิธีการหาเสียงฯ ข้อ 23 และฉบับที่ 2 ข้อ 23/1 และ […]
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564