Pgslot

การประปาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันจ่ายน้ำวันอังคาร 9 กุมภาพันธ์ 64 การประปาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันจ่ายน้ำวันอังคาร 9 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 12.00 - 24.00 น. - HATYAITODAY

การประปาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันจ่ายน้ำวันอังคาร 9 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 12.00 – 24.00 น.

การประปาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันจ่ายน้ำวันอังคาร 9 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 12.00 – 24.00 น.

    วันที่ 6/2/64 การประปาประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 24.00 น.
เพื่อซ่อมท่อส่งน้ำ ขนาด 800 มม. ที่แตกชำรุดบริเวณหน้าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ถ.กาญจนวนิช (สายเก่า) ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อน-ถึงไม่ไหลในพื้นที่บริการโดยเฉพาะพื้นที่โซนสูง การประปาสาขาสงขลายังคงจ่ายน้ำประปาแต่จะมีการปรับลดแรงดันจ่ายน้ำลงในพื้นที่ ดังนี้  อำเภอเมืองสงขลา(ทั้งหมด), อำเภอสิงหนคร(ทั้งหมด), อำเภอหาดใหญ่(ต.น้ำน้อย,ต.ท่าข้าม), อำเภอจะนะ(ต.นาทับ)
ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการต้อง  ทางการประปาสาขาสงขลาจะรีบดำเนินการเพื่อที่จะกลับมาจ่ายแรงดันน้ำปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : การประปาสงขลา

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์โปรดเลี่ยงเส้นทางสนง.เทศบาลหาดใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

Sat Feb 6 , 2021
เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์โปรดเลี่ยงเส้นทางสนง.เทศบาลหาดใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564     ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากมีการรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  ตั้งแต่เวลา 06.00 – 10.00 น.  โดยมีแผนผังในการปิดถนนการจราจรและความปลอดภัยดังนี้ และเทศบาลนครหาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้สมัครรับเลือกตั้งและ ผู้สนับสนุนที่จะเดินทางมาร่วมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 1.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รับสมัคร 2.ล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณจุดคัดกรอง 3.สแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 4.เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร 5.ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถนำผู้สนับสนุน หรือผู้ติดตามเข้ามาภายในสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ ทีมละ 20 คนเท่านั้น   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : เทศบาลนครหาดใหญ่ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์โปรดเลี่ยงเส้นทางสนง.เทศบาลหาดใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564