3 อันดับทำเลที่ดินโครงการบ้านที่ขายดีในอำเภอหาดใหญ่

3 อันดับทำเลที่ดินโครงการบ้านที่ขายดีในอำเภอหาดใหญ่

   3 อันดับทำเลที่ดินโครงการบ้านที่ขายดีในอำเภอหาดใหญ่

      ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2562 ในพื้นที่ภาคใต้โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยพบว่า ณ สิ้นปี 2562 มีโครงการที่อยู่อาศัยเสนอขายจำนวนทั้งสิ้น 17,928 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.0 ของจำนวนที่อยู่อาศัยใน 26 จังหวัดหลักซึ่งมีจำนวนรวม 355,145 หน่วย

ซึ่งสำหรับภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในลำดับรองลงมาภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยในครึ่งหลังปี 2562 อุปทานภาพรวมมีที่อยู่อาศัยเสนอขายจำนวน 127 โครงการ รวม 3,822 หน่วย มีหน่วยที่ขายได้ใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังจำนวน 768 หน่วย โดยมีหน่วยเหลือขายจำนวน 3,054 หน่วย มูลค่า 11,739 ล้านบาท แบ่งเป็นอาคารชุดเหลือขาย 305 หน่วย และบ้านเดี่ยว 1,224 หน่วย ทาวน์เฮ้าส์ 830 หน่วย บ้านแฝด 565 หน่วย และอาคารพาณิชย์ 130 หน่วย ในจำนวนดังกล่าวมีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 599 หน่วย มูลค่า 2,262 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรมีจำนวน 511 หน่วย มูลค่า 1,953 ล้านบาท โครงการอาคารชุดมีจำนวน 88 หน่วย มูลค่า 309 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทำเลซึ่งมีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.ทำเลบ้านพรุ จำนวน 135 หน่วย 2.ทำเลควนลัง จำนวน 114 หน่วย และ 3.ทำเลท่าข้าม-ควนหิน จำนวน 77 หน่วย โดยทำเลขายดี 3 อันดับแรกพิจารณาจากหน่วยที่ขายได้ใหม่ ได้แก่ 1.ทำเลลพบุรีราเมศวร จำนวน 211 หน่วย 2.ทำเลคลองแห จำนวน 161 หน่วย 3.ทำเลท่าข้าม-ควนหิน จำนวน 124

จากการคาดการณ์ว่าอัตราดูดซับจะลดต่ำลงในทุกกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัย ภาพรวมที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลา แม้อัตราดูดซับลดลงแต่ถือว่ายังไม่น่ากังวลเนื่องจากมีจำนวนสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ไม่มากนักโดยอัตราดูดซับของบ้านจัดสรรสูงถึงร้อยละ 3.5 ขณะที่อัตราดูดซับอาคารชุดลดลงในทุกระดับราคาโดยอยู่ในระดับร้อยละ 1.9 แต่ในปี 2563  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ เผยความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบ ชะลอโครงการใหม่ปรับสมดุลตลาด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

 

Next Post

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจะนะ Smart Cityในความฝันหรือผลกระทบที่ชาวบ้านต้องได้รับ

Fri Jun 12 , 2020
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจะนะ Smart City ในความฝันหรือผลกระทบที่ชาวบ้านต้องได้รับ หากจะกล่าวถึง Smart City หรือเมืองอัจฉริยะนั้นตามนิยามของ สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย กล่าวว่า จะต้องเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน แต่เมื่อมองถึงสถานกาณ์ที่เกิดขึ้นกับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลานั้น เกิดข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านและศอ.บต. จากข้อมูลของเอกสารการพัฒนาพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามแนวทางเมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต กล่าวว่าพื้นที่เขตอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต่อเนื่องกับพื้นที่ 4 จังหวัดชานยแดนภาคใต้ ยังไม่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะสามารถรองรับแรงงานในพื้นที่ที่มีอยู่จำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่อำเภอจะนะยังมีความพร้อมด้านกายภาพเนื่องจากมีลักษณะเป็นพื้นที่ที่มีอยู่จำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่อำเภอจะจะยังมีความพน้อมด้านกายภาพเนื่องจากมีลักษณะเป็นชายฝั่ง จึงมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการท่าเรือน้ำลึกเพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากการนำเข้าและส่งออกสินค้าได้อย่างสะดวก แต่ในมุมกลับนั้นชาวบ้าน ณ บริเวณชายฝั่งกับไม่เห็นด้วยถึงโครงการที่เกิดขึ้นจากภาครัฐ มีการรวมตัวกันอ่านแถลงการณ์หน้าโรงแรมบุรีศรีภู (อ่านข่าวการประท้วงของชาวบ้านได้ที่ : ชาวบ้านจะนะ อ่านแถลงการณ์ค้านโครงการ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม” หน้าโรงแรมบุรีศรีภู) จากเรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าวทางสำนักข่าว […]
Smart City Cover 01