คณะรัฐมนตรี มีมติ อนุมัติ 6 มาตรการเยียวยา ครอบคลุมทุกกลุ่ม ธุรกิจ-ประชาชน

คณะรัฐมนตรี มีมติ อนุมัติ 6 มาตรการเยียวยา ครอบคลุมทุกกลุ่ม ธุรกิจ-ประชาชน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีการอนุมัติหลายโครงการ โดยเฉพาะมาตรการเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19

1.ข้อเสนอมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป

  • มาตรการช่วยเหลือค่าใช้น้ำประปา ลดร้อยละ 10 กำหนดระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 ประเภทที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก 6.76 ล้านราย ทั่วประเทศ วงเงิน 395 ล้านบาท
  • มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า กำหนดระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 แนวทางการดำเนินงาน กลุ่มใช้น้อยกว่า 150 หน่วย ฟรี 90 หน่วยแรกทุกราย จำนวน 10.13 ล้านราย มูลค่า 3,650 ล้านบาท กลุ่มใช้เกิน 150 หน่วย ปรับขั้นส่วนลดใหม่ จำนวน 11.83 ล้านราย มูลค่า 3,752 ล้านบาทกิจการขนาดเล็ก ฟรี 50 หน่วยแรกทุกราย จำนวน 1.74 ล้านราย มูลค่า 800 ล้านบาท
  • มาตรการช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ประสาน ขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรคมนาคม ในการพิจารณากำหนดมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตของครัวเรือน
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

2.มาตรการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ใชโรงงานของตัวเองเป็นสถานที่ในการกักตัวในพื้นที่โรงงงาน (Factory quarantine) กระทรงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่พื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ

4. การปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการ เพื่อช่วยลดผลกระทบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ประสบปัญหาและ มีข้อจำกัดของการเดินทางในช่วงที่ยังมีการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในระลอกใหม่

5. มาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อหารือและพิจารณาเตรียมมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติม

6. มาตรการช่วยเหลือด้านแรงงานเพิ่มเติม กระทรวงแรงงานติดตามและเร่งรัดดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและผลกระทบที่เกิดขึ้น

HATYAITODAYNEWS

Next Post

อบต.สทิงพระพบปะชาวบ้านชุมพลเตรียมออกเอกสารที่ดินรัฐแก่ชาวบ้านครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่

Fri Jan 15 , 2021
อบต.สทิงพระพบปะชาวบ้านชุมพลเตรียมออกเอกสารที่ดินรัฐแก่ชาวบ้านครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 60 เวลา 11.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลอำเภอสทิงพระ นายอำเภอสทิงพระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลพร้อมทีมงานและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพิ่มเติมและ ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นโดยมีพี่น้องประชาชนร่วมให้ข้อมูลกว่า 25 คนสำหรับพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดอยู่ในที่สาธารณะ น.ส.ล. เลขที่ 14402 ออกไว้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2525 เนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ 3 งาน ปัญหาใหญ่ในตอนนี้ที่เป้นประเด็นคือชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่นี้ไม่มีทะเบียนบ้าน ต่อมาในวันที่ 14 ม.ค. 64 ทางอบต.สทิงพระพร้อมด้วนกรมที่ดินสทิงพระลงพื้นที่ต.ชุมพล อ.สทิงพระ พบปะพูดคุยกับชาวบ้านชุมพลถึงประเด็นความคืบหน้าของที่อาศัยของชาวบ้านชุมพล 27 ไร่ในพื้นที่ริมหาดชุมพลนี้ไม่มีทะเบียนบ้าน ไม่มีสามรถขอใช้น้ำใช้ไฟได้เหมือนบ้านเรือนต่าง ๆ ซึ่งทางตัวแทนชาวบ้านได้ร่วมกันดำเนินการเข้าพบปะพูดคุยกับหน่วยงานราชการ จนทางอบต.สทิงพระให้ทางกรมที่ดินลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ของจริง และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งพบว่า ทางกรมที่ดินและอบต.สทิงพระเจรจากับชาวบ้านถึงข้อที่ตกลงที่จะหาแนวทางออกที่เป็นประโยชน์และเป็นกลางแก่ชาวบ้าน […]
ปกข่าวสำหรับเฟส15 1