คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งช่วยเหลือนักเรียนไทยตกค้างในมาเลเซีย

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเตรียมแผนช่วยเหลือนักเรียนไทยตกค้างในมาเลเซีย

วันที่ 18 ส.ค. 63 ที่โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วย เลขาธิการ กพฐ.) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนไทยที่ตกค้างในมาเลเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2563 โดยมีนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 และคณะทำงานให้การต้อนรับ

ทางด้านผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ว่า เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนและช่วยเหลือดูแลนักเรียนไทยที่ตกค้างในมาเลเซียตามแนวทาง “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และ “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” และ “เด็กไทย อยู่ที่ไหน ต้องได้เรียน” ให้นักเรียน นักศึกษาไทยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน แผนงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนไทยที่ตกค้างในมาเลเซีย ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)

โดยการประชุมครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มคณะทำงาน ตามฝ่ายงานระดมความคิดเห็นและนำเสนอ ฝ่ายการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินงาน รวมถึงแผนแนวทางการช่วยเหลือ ฝ่ายการสร้างเครือข่ายและสร้างการรับรู้ วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ กรอบการทำงานของแต่ละหน่วยงานและการลงนามความร่วมมือ (MOU) ฝ่ายติดตามและประเมินผล เสนอแนวการติดตาม วิเคราะห์ผล ประเมินผลและรายงาน รวมถึงฝ่ายวิชาการนำเสนอสาระรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการบูรณาการและสื่อการเรียนต้นฉบับ

อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กระทรวงมหาดไทย และสถานกงสุลใหญ่ประจำประเทศมาเลเซีย กระทรวงต่างประเทศ และคาดว่านักเรียน นักศึกษาไทยที่ตกค้างในมาเลเซีย ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างการรับรู้สู่สาธารณชนรับทราบ

 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเตรียมแผนช่วยเหลือนักเรียนไทยของสงขลาตกค้างในมาเลเซีย

 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเตรียมแผนช่วยเหลือนักเรียนไทยของสงขลาตกค้างในมาเลเซีย

 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเตรียมแผนช่วยเหลือนักเรียนไทยของสงขลาตกค้างในมาเลเซีย

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

Tue Aug 18 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย  วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จากประเทศรัสเซีย 2 รายและอินเดีย 1 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในขณะนี้ประเทศที่ผู้ติดเชื้ออันดับหนึ่งเป็นสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ติดเชื้อกว่า 5,612,027 ราย ตามด้วยอันดับที่ 2 บลาซิล 3,363,235 ราย และอันดับที่ 3 อินเดีย 2,701,604 ราย โดยล่าสุดนั้นประเทศไทยอยุ่ในลำดับที่ 114 ของโลก   […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย