เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 (สะเดา) จับกุมชาวไทยลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ผ่านการคัดกรอง พบมีไข้สูง37.5องศา

เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 (สะเดา) จับกุมชาวไทยลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ผ่านการคัดกรอง พบมีไข้สูง 37.5 องศา
   เมื่อเวลา 21.00 น. วันนี้ 9 ต.ค. 63 เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 ได้จับกุมตัว นาย เกตุ พันธุ์งาม อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 ม.6 ต.บ้านซ่อง อ.เซตา จ.บึงกาฬ ได้ที่บริเวณหลักเขตแดนที่ 28 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นแรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียและ หลักลอบเข้าประเทศไทยมาโดยไม่ผ่านการคัดกรองและไม่ผ่านขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
 ทางเจ้าหน้าที่ทหารจึงได้นำตัว นาย เกตุ ฯ ไปยังด่านพรมแดนสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่คัดกรองโดย ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอสะเดา และตรวจวัดไข้ ผลปรากฏว่า จากการวัดไข้นาย เกตุ มีไข้สูงถึง 37.5 องศา ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อำเภอสะเดา ได้รีบนำตัวนาย เกตุ ฯ ส่งรพ.ปาดังเบซาร์ทันที เพื่อให้โรงพยาบาลทำการตรวจและเพาะเชื้อ เนื่องจากนายเกตุ ฯ มีไข้สูงบวกกับประเทศที่นายเกตุ อาศัยอยู่ยังคงเป็นประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในขณะนี้
 จากการสอบถามนาย เกตุ เบื้องต้น ให้การว่า ตนเองได้อาศัยอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลาเกือบ10 ปี ไปทำงาน ปลูกผัก ทำไร่ และ ช่วงเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ต้องหยุดงานไปหลายเดือน จึงอยากกลับบ้านแต่ด้วยที่ตนเองไม่มีเอกสารการเดินทางบัตรประจำตัวประชาชน,พาสปอร์ต ทำให้ตนเองต้องลักลอบเข้าประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ได้นำตัวนาย เกตุ ฯ ส่ง รพ.ปาดังเบซาร์ เพื่อทำการเพาะหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป หากผลการเพาะเชื้อเป็นบวกก็จะได้เข้ากระบวนการในการรักษา หากผลเป็นลบก็จะเข้ากระบวนการของการกักตัว 14 วันและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 (สะเดา) จับกุมชาวไทยลักลอบเข้าประเทศ
เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 (สะเดา) จับกุมชาวไทยลักลอบเข้าประเทศ
เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 (สะเดา) จับกุมชาวไทยลักลอบเข้าประเทศ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : Aom Maneerat

Next Post

   จังหวัดสงขลา นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา

Sat Oct 10 , 2020
        จังหวัดสงขลา นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา   เมื่อวานนนี้ (9 ต.ค.63) จังหวัดสงขลา โดย สสจ.สงขลา นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทานตรวจหาโรคติดเชื้อให้กับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังในเชิงรุก ป้องกันการแพร่ระบาด ในระลอกที่ 2  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้จังหวัดสงขลา เพื่อนำไปใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับค้นหา หรือ คัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุก เตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระลอกที่ 2 ที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีทักษะ เพื่อรับมือกับการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำโครงการการตรวจหาโรคติดเชื้อโดยรถพระราชทานตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ในพื้นที่อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมืองสงขลา โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการตรวจ ประกอบด้วย […]
จังหวัดสงขลา นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ตรวจหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับ ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา