วันแรก !! ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ห้ามผู้ขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่นเดินทางเข้า

วันแรก !! ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ห้ามผู้ขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่นเดินทางเข้า

วันนี้ 16 พ.ย. 63 นาย ชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา ได้ร่วมกับชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ทางจังหวัดสงขลาโดยความเห็นชอบของคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้เริ่มมาตรการควบคุมผู้ขับรถขนส่งสินค้าซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเชียหรือสัญชาติอื่นซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้(16พ.ย.)เป็นต้นไปเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด19
เป็นผลมาจากประเทศมาเลเซียมีการระบาดของโควิด-19รอบสองและเฉลี่ยวันละ1,000 คน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมายังพื้นที่ จ.สงขลา ผ่านช่องทางขนส่งสินค้าทางบกที่เข้าออกทางด้านพรมแดนไทยมาเลเซีย
วันแรก !! ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ห้ามผู้ขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่นเดินทางเข้า
สำหรับมาตรการดังกล่าวห้ามผู้ขับรถขนส่งสินค้าซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่น เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า จัดหาผู้ขับรถขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยไปสับเปลี่ยนกับผู้ขับรถขนส่งสินค้าซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่น ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา โดยต้องมีมาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสิน โดยประสานบริษัทหรือผู้รับเหมา ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด มาทำความสะอาด โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช่จ่าย และให้ผู้ขับรถขนส่งสินค้าซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่นพักรอ ณ จุดพักคอยที่ด่านศุลกากรด่านสะเดากำหนด เมื่อเสร็จภารกิจให้กลับออกจากจุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดาโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 7 ชั่วโมง
วันแรก !! ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ห้ามผู้ขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่นเดินทางเข้า
โดยบรรยากาศในวันแรกของมาตรการนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดทันทีและคนขับรถมาเลเซียก็ให้ความร่วมมือ และนอกเหนือจากมาตรการควบคุมผู้ขับรถขนส่งสินค้าซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเชียหรือสัญชาติอื่นแล้ว ในส่วนของคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียก็มีการลดจำนวนวันลงโดยอนุญาตให้เดินทางเหลือเพียงสัปดาห์ละ3 วันเท่านั้นคือ วันจันทร์ อังคาร และวันพุธ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและต้องกักตัวรอดูอาการ14วันเหมือนเดิม
วันแรก !! ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ห้ามผู้ขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่นเดินทางเข้า
วันแรก !! ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ห้ามผู้ขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่นเดินทางเข้า
วันแรก !! ด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ห้ามผู้ขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่นเดินทางเข้า

HATYAITODAYNEWS

Next Post

ป.ป.ส.ปลดล็อคปลูกพืชกระท่อม 135 พื้นที่สามารถดำเนินการปลูกได้ โดยไม่ต้องรอกฎหมาย

Mon Nov 16 , 2020
ป.ป.ส.ปลดล็อคปลูกพืชกระท่อม 135 พื้นที่สามารถดำเนินการปลูกได้ โดยไม่ต้องรอกฎหมาย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ยาเสพติด ประกาศให้พื้นที่ 135 แห่ง ที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ และเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกพืชกระท่อมมาก ให้สามารถดำเนินการปลูกได้ โดยไม่ต้องรอกฎหมายหลัก ซึ่งเมื่อกำหนดพื้นที่เสร็จแล้วนายอนุทินสามารถเซ็นลงนามได้เลย ถ้ามีความพร้อม ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการปลดล็อคกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม ว่ากฎหมายหลักเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ฉบับ อยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่ฉบับที่เกี่ยวกับพืชกระท่อมนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว จึงจะนำเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันเป็นกฎหมายต่อไป พื้นที่นำร่อง 135 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ต้นแบบในการศึกษาการควบคุมดูแล การใช้พืชกระท่อม โดยมีหลักการสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่นำร่อง คือ การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชน เพราะเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมดูแล ไม่ให้มีการใช้พืชกระท่อมผิดวัตถุประสงค์ โดยมีขั้นตอนการกำหนดพื้นที่ 8 ขั้นตอน คือ 1. การประเมินและกำหนดพื้นที่เป้าหมาย […]
ป.ป.ส.ปลดล็อคปลูกพืชกระท่อม 135 พื้นที่สามารถดำเนินการปลูกได้ โดยไม่ต้องรอกฎหมาย