หาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์ ได้รับรางวัลชายหาดติดดาวระดับ 4 ดาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับมาตรฐานของจังหวัดสงขลา

หาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์ ได้รับรางวัลชายหาดติดดาวระดับ 4 ดาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับมาตรฐานของจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 63 ที่ผ่านมานายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เข้ารับโล่รางวัลชายหาดติดดาว แหล่งท่องเที่ยวระดับมาตรฐานของจังหวัดสงขลา ปี 2563 และรับเกียรติบัตรองค์กรที่มีการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2563 จาก นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในการประชุมสัมมนา “การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่” และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ที่โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน จำนวน 51 รางวัล และมีผู้เข้าร่วมจาก 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

ซึ่งสำหรับหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์ ได้รับรางวัลชายหาดติดดาว ระดับ 4 ดาว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับมาตรฐานของจังหวัดสงขลา จากการประเมินในโครงการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว (ชายหาดติดดาว) จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ซึ่งมีการประเมินชายหาดรวม 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ (ทั้ง น้ำ อากาศ ขยะตกค้างในทะเลและบนชายหาด คราบน้ำมันและก้อนน้ำมัน) ด้านสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติและคุณค่าด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 63 ที่ผ่านมานายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เข้ารับโล่รางวัลชายหาดติดดาว

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 63 ที่ผ่านมานายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เข้ารับโล่รางวัลชายหาดติดดาว

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Next Post

พายุโนอึล สลายตัวแล้วร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทย ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

อาทิตย์ ก.ย. 20 , 2020
พายุโนอึลสลายตัวแล้วร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทย ทำให […]
พายุ"โนอึล" สลายตัวแล้วร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทย ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง