เทศกาลอีดิ้ลฟิตรี หรือวันฮารีรายอ วันแห่งความสุขของศาสนาอิสลาม

เทศกาลอีดิ้ลฟิตรี หรือวันฮารีรายอ วันแห่งความสุขของศาสนาอิสลาม

เทศกาลอีดิ้ลฟิตรี หรือวันฮารีรายอ วันแห่งความสุข การเฉลิมฉลอง หลังเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ การส่งเสริมให้ศาสนิกชนต่างศาสนาได้เรียนรู้วันสำคัญทางศาสนาต่างๆ สิ่งเหล่านี้เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ดังเช่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในช่วงใกล้เทศกาลฮารีรายอ จะได้เห็นพี่น้องมุสลิมออกมาจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้า เสื้อผ้า ทองรูปพรรณ สร้างบรรยากาศแห่งความสุข กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ แต่อาจมีหลายคนที่สงสัยว่า วันฮารีรายอ คือวันอะไรและมีความสำคัญอย่างไร

“ความสำคัญของวันฮารีรายอ คือวันที่มีโอกาสได้ขอมาอัพ ขออภัย ต่อบิดา มารดา ญาติพี่น้อง เป็นวันที่มีโอกาสได้เยี่ยมเยียน เชื่อมความสัมพันธ์ ขออภัยซึ่งกันและกัน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหลักสำคัญของศาสนาอิสลาม”  นี่เป็นคำกล่าวของนายซาฟีอี  เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ที่ได้บอกถึงความสำคัญของวันฮารีรายอ

ขณะเดียวกัน นายอบูนูฟัยล์ มาหะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส ในฐานะกรรมการอิสลามฝ่ายวิชาการ มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวขยายความว่า ความหมายทางภาษา คำว่า “ฮารีรายอ” โดยหลักของภาษาเป็นภาษามลายู หมายถึง การรื่นเริง การสังสรรค์ แต่เนื้อแท้คือภาษาอาหรับ ที่ใช้คำว่า วันอีด หมายถึง การเวียนมาบรรจบครบอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนความหมายทางนิติศาสตร์อิสลาม วันอีด คือวันที่เอกองค์อัลลอฮ์ ซบ. ให้มุสลิมเวียนบรรจบอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรื่นเริง สังสรรค์ ซึ่งอิสลามไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องนี้ ใน 1 ปี จะมีวันรื่นเริง 2 ครั้ง คือ วันอีดอีดิ้ลฟิตรี หลังจากถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วเสร็จ หรือวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล และวันอีดอิดิ้ลอัสฮา ตรงกับวันที่ 10 ของปฏิทินอิสลาม ในเดือนที่ 12 หลังทำพิธีฮัจญ์แล้วเสร็จ

“วันอีด 2 วันนี้ มีความเกี่ยวเนื่องกันกับที่เอกองค์อัลลอฮ์ ทรงทดสอบมุสลิมอย่างหนัก ยกตัวอย่างในวันวันอีดอีดิ้ลฟิตรี ได้ทดสอบมุสลิมให้อดข้าว อดน้ำ ต้องมีความอดทนตลอดระยะเวลา 1 เดือนรอมฎอน และได้กำหนดวันรื่นเริงเพื่อประกาศชัยชนะที่มุสลิมสามารถเอาชนะอารมณ์ใฝ่ต่ำได้…”

ในส่วนของกิจกรรมที่ทำกันวันอีดอีดิ้ลฟิตรี อันดับแรกพระศาสดาห้ามมุสลิมถือศีลอด หมายความว่าในวันนี้ ใครที่คิดว่าจะถือศีลอดต่อ หลังจากถือมาแล้ว 30 วัน ในเดือนรอมฎอน จะเป็นบาป เพราะเป็นการรื่นเริงเฉลิมฉลอง และบัญญัติให้มีการรับประทานอินทผลัมเป็นเลขคี่ 1 เม็ด 3 เม็ด 5 เม็ด ดื่มน้ำ จากนั้นไปละหมาด

ส่วนการละหมาดจะแตกต่างจากวันทั่วไปเล็กน้อย โดยปกติการละหมาด 5 เวลา จะไม่มีการบรรยาย หรือช่วงละหมาดทุกวันศุกร์ จะมีการบรรยายก่อนแล้วละหมาด แต่วันอีดอีดิ้ลฟิตรี จะมีการละหมาดก่อนแล้วจึงฟังบรรยายจากผู้รู้ ด้านการสวมใส่เสื้อผ้า ท่านศาสดาส่งเสริมให้มุสลิมใส่เสื้อผ้าใหม่ที่สุดเท่าที่จะหาได้ ถ้ามีกำลังซื้อก็ไปซื้อชุดใหม่ รวมถึงการใส่น้ำหอมให้มีกลิ่นฟุ้งกระจาย

สำหรับวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ปี 2563 นี้ ทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศเรื่องการดูดวงจันทร์ หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าว ในศุกร์ที่ 23 มิถุนายน เป็นวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี แต่ถ้าไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ ให้วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน เป็นวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ลงพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา 

Sun May 24 , 2020
อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ลงพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์  เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 63 พันเอก รพีพัฒน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พันเอก นพรัตน์ รัตนพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 นางกุลิสราพ์ บุญทับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 8 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการทำงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงแนวทางการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ […]
โควิด-19