3 ชายหาดในจ.สงขลา ติดอันดับชายหาดระดับ 4 ดาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับมาตรฐานของจังหวัด

3 ชายหาดในจ.สงขลา ติดอันดับชายหาดระดับ 4 ดาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับมาตรฐานของจังหวัด

วันที่ 19 ส.ค. 63 นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว (ชายหาดติดดาว) จังหวัดสงขลาประจำปี 2563 เพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาด และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดของจังหวัดสงขลา อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณชายหาด หน่วยงานท้องถิ่นบริเวณชายหาด ภาคประชาชน หันมาตระหนัก และใส่ใจคุณภาพชายหาดของตนเอง
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อาจารย์จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมินชายหาดติดดาว รวม 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ ทั้ง น้ำ อากาศ ขยะตกค้างในทะเล และบนชายหาด คราบน้ำมันและก้อนน้ำมัน ด้านสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติและคุณค่าด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ การจัดการด้านการท่องเที่ยว

นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)
จากผลการประเมินของคณะกรรมการในการลงพื้นที่ตรวจชายหาดในจังหวัดสงขลา รวม 7 หาด ซึ่งเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง และมีการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดสงขลา สรุปผลดังนี้ 1) ชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ 4 ดาว จำนวน 3 หาด ได้แก่ หาดชลาทัศน์ หาดสมิหลา และหาดกระบองเพชร 2) ชายหาดที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับ 3 ดาว จำนวน 4 หาด ได้แก่ หาดสะกอม หาดบ่ออิฐ หาดดีหลวง และหาดปากแตระ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) จะรวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ พร้อมรายงานผลการประเมินฯ รวมถึงข้อเสนอแนะในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองต่อไป
นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)
นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)
อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา

Next Post

MICE CITY เครื่องมือสำคัญแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาฝ่าวิกฤติสวนกระแส Covid-19

Thu Aug 20 , 2020
MICE CITY เครื่องมือสำคัญแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาฝ่าวิกฤติสวนกระแส Covid-19      ช่วงบ่ายวันนี้ (19 ส.ค. 63) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้จัดงานรับรองการอบรมโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า โดยมีนายวรณัฐ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและ นายศิวัตน์ สุวรรณวงศ์ นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา กล่าวรายงาน นางศุภวรรณ ศีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ชี้แจงโครงการประชุมเมืองไทย พร้อมทั้งมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารโรงแรม เข้าร่วมการอบรมโดยทีเส็บเปิดตัวโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ให้งบสนับสนุนเร่งรณรงค์องค์กรเอกชนจัดประชุมสัมมนา หวังช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมและ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ตลาดไมซ์จากต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางได้ และดึงชาวต่างชาติเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัว 14 วันอย่างปลอดภัยร่วมกับศบค. ซึ่งเมืองสงขลาได้รับเลือกเป็น เมือง MICE CITY อันดับต้นๆของประเทศ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 […]
MICE CITY เครื่องมือสำคัญเข้ามาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาฝ่าวิกฤติสวนกระแส Covid-19