รมช.มท.2 ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พื้นที่สิงหนคร สทิงพระ ระโนด

รมช.มท.2 ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พื้นที่สิงหนคร สทิงพระ ระโนด

วันอาทิตย์ที่ 3/1/2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

รมช.มท.2 ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พื้นที่สิงหนคร สทิงพระ ระโนด
รมช.มท.2 ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พื้นที่สิงหนคร สทิงพระ ระโนด

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยม 3 จุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ประกอบด้วย จุดตรวจบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสิงหนคร จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรสทิงพระ และจุดตรวจความมั่นคงบ้านรับแพรก อำเภอระโนด พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการปฏิบัติงาน

รมช.มท.2 ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พื้นที่สิงหนคร สทิงพระ ระโนด
รมช.มท.2 ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พื้นที่สิงหนคร สทิงพระ ระโนด

ซึ่งในแต่ละจุดตรวจจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คอยดูแลและอำนวยความสะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจและบริการประชาชน พร้อมทั้งได้ฝากถึงประชาชนให้เดินทางด้วยความปลอดภัย ใช้ความระมัดระวังตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงความปลอดภัยในการป้องกันตนเองในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการล้างมือบ่อยๆ

รมช.มท.2 ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พื้นที่สิงหนคร สทิงพระ ระโนด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงจาก : สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

ยืนยันไม่ปิด ! น้ำตกโตนงาช้างเปิดบริการปกติแต่ปชช.ที่มาต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19

Sun Jan 3 , 2021
ยืนยันไม่ปิด ! น้ำตกโตนงาช้างเปิดบริการปกติแต่ปชช.ที่มาต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19 เมื่อวันเสาร์ที่ 2/1/2564 เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ประเทศไทย ส่งผลให้มีการปิด แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราว 66 สถานที่ ทั่วประเทศไทย โดย 1 ใน 66 พื้นที่ท่องเที่ยวที่สั่งปิดชั่วคราวนั้น คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จ.สงขลา ซึ่งวันนี้ 3/1/2564 ทางเพจ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงานช้างได้ประกาศว่า ขณะนี้ แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ได้แก่ น้ำตกโตนงาช้าง น้ำตกโตนปลิว และน้ำตกบริพัตร ยังเปิดให้บริการตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 จนกว่าจะมีสถานการณ์ให้ปิดการท่องเที่ยวจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนทุกท่าน ให้ความร่วมมือแก่สถานที่ ในการป้องกันตนเองในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการล้างมือบ่อยๆ Check in – Check out ผ่านระบบ “ไทยชนะ” […]
ยืนยันไม่ปิด ! น้ำตกโตนงาช้างเปิดบริการปกติแต่ปชช.ที่มาต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19