เทศบาลนครสงขลา ขอความร่วมมือเจ้าของสุนัขและแมวมาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 5-22 พ.ย. 63

เทศบาลนครสงขลา ขอความร่วมมือเจ้าของสุนัขและแมวมาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 5-22 พ.ย. 63

   แจ้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครสงขลา ด้วยตั้งแต่วันที่ 5 – 22 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ อสม. จะลงพื้นที่สำรวจจำนวนประชากร สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลสัตว์เลี้ยงภายในเขตเทศบาลนครสงขลา ขอความร่วมมือจากประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมวในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลต่อไป

โดยการที่เจ้าของสัตว์นำสัตว์ไปขึ้นทะเบียน จะง่ายต่อการควบคุม และไม่ก่อให้เกิดการปล่อยปะละเลย ทิ้งสัตว์เลี้ยงให้อดอาหาร ให้ถูกรถชน ทำให้เกิดปัญหาการจำนวนมาก พร้อมทั้งป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆที่แพร่ระบาดในสัตว์

ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาของสังคมที่จะเกิดขึ้น คุ้มครองดูแลสัตว์ เพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ เจ้าของต้องดูแลสัตว์ไม่ปล่อยให้ก่อความรำคาญต่อผู้อื่น จึงต้องนำไปขึ้นทะเบียนเพื่อต้องการจัดระเบียบทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด

 

เทศบาลนครสงขลา ขอความร่วมมือเจ้าของสุนัขและแมวมา ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 5-22 พ.ย. 63

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : เทศบาลนครสงขลา

Next Post

ศปถ.เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 กำชับลดปัจจัยเสี่ยงท้องถนนทุกด้าน ควบคู่การควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

Thu Nov 5 , 2020
ศปถ.เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 กำชับลดปัจจัยเสี่ยงท้องถนนทุกด้าน ควบคู่การควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ โดยนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง. ผ่านกลไกของท้องที่ควบคุม ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการมาตรการเชิงรุก “เคาะประตูบ้าน” ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน ใช้กลไก […]
ศปถ.เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 64 กำชับลดปัจจัยเสี่ยงท้องถนนทุกด้าน ควบคู่การควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19