จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมการดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พลิกนาร้างเป็นนารักษ์

จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมการดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พลิกนาร้างเป็นนารักษ์

    จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมการดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3 โดยมีเเม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดจังหวัดสงขลา นายอำเภอนาทวี รวมถึงประชาชนชาวอำเภอนาทวี ส่วนราชการ เกษตรกร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก
   พระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าคณะอำเภอนาทวีได้ริเริ่มโครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ครั่งที่1 ในปี 2561 โดยการนำพี่น้องประชาชนทั้งชาวพุทธ และชาวไทยมุสลิม ร่วมกันปลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ให้หันมาทำนาควบคู่กับอาชีพอื่น และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์การทำนา
   ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาหมอศรี ตำบลฉาง ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวไทยพุทธ-มุสลิม ร่วมกันพลิกฟื้นผืนนาที่ถูกทิ้งร้างมากว่า 15 ปี ให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้ง เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภค หากเหลือก็สามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่เกษตรกร และชุมชนได้ต่อไป
   สำหรับกิจกรรมการดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3 วันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม ได้ร่วมกันฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำนาข้าวอีกครั้ง และที่สำคัญได้สร้างความสามัคคีปรองดอง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายในงานมีกิจกรรมการปล่อยปลา การดำนา และการนำสินค้า OTOP มาวางจำหน่าย สร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งมีความคาดหวัง ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชั้นตอนการทำนาที่ถูกต้อง พร้อมสร้างความรัก ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในชุมชนมากยิ่งขึ้น

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

 

HATYAITODAYNEWS

Next Post

ชุมนุมม.อ.หาดใหญ่ผู้เข้ารวมกว่า 2,000 คน ร่วมประณามการใช้ความรุนแรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Sun Oct 18 , 2020
ชุมนุมม.อ.หาดใหญ่ผู้เข้ารวมกว่า 2,000 คน ร่วมประณามการใช้ความรุนแรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 63 ที่ผ่านมาบริเวณหน้าคณะนิติศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ได้เกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่หาดใหญ่และใกล้เคียงเดินทางมารวมตัวกันคาดว่าประมาณ 2,000 คน วันนี้เป็นการรวมตัวชุมนุมในวันที่ 2 ของโซนหน้าคณะนิติศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ จัดชุมนุมไปพร้อมกับม็อบที่กรุงเทพฯ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีการพูดถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ม็อบที่กรุงเทพฯ ที่ถูกเจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำแรงดันสูงฉีดเพื่อให้สลายการชุมนุม ต่อมาผู้ชุมนุมได้เผารูป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเผาพริกเผาเกลือสาปแช่ง โดยทางสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้ออกหนังสือประกาศ เรื่อง หยุดการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มีใจความดังต่อไปนี้ ด้วยสถานการณ์การสลายการชุมนุม​ของ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ณ สี่แยกปทุมวัน เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงผสมสารแก็สน้ำตา และกองกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการสลายการชุมนุม ดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ชุมนุมได้รับอันตรายจากสารเคมีของวัสดุอุปกรณ์ข้างต้น โดยการอ้างอำนาจความชอบธรรมจาก พรก.ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา […]
ชุมนุมม.อ.หาดใหญ่ผู้เข้ารวมกว่า 2,000 คน ร่วมประณามการใช้ความรุนแรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น