ทริคกักตัว ฉบับกลุ่มเสี่ยง ถ้าต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น

กักตัวอย่างไรถ้ายังต้องอยู่กับคนอื่น

ถ้าหากคุณเป็นคนที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือมีประวัติเข้าใกล้/สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ Covid-19ทำให้ต้องกักตัวในที่พักเป็นเวลา 14 วัน

แต่ถ้าระหว่างนั้น ยังมีสมาชิกในครอบครัว หรือคนอื่นอยู่ในที่พักอาศัยด้วย ควรมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1) สังเกตอาการตนเองทุกวัน
ทั้งกลุ่มเสี่ยงและคนอื่นๆ ในที่พัก ควรสังเกตอาการตนเองทุกวัน เช่น วัดอุณหภูมิ หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้ไปพบแพทย์ ทั้งนี้ขณะเดินทางไปโรงพยาบาล ไม่ควรใช้รถสาธารณะ ควรเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2) สุขอนามัย
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้ำและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70%

3) เมื่อไอ/จาม
พยายามปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงขยะ 2 ชั้น และทำลายเชื้อโดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น นำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป หรือใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทันที

4) Social Distancing
หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ และควรอยู่ห่างจากคนอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน หรือใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด รวมถึงให้แยกห้องนอน

กรณีจำเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้ใช้หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ทิ้งลงในถุงขยะ 2 ชั้น แล้วมัดปากถุงให้แน่น และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำและสบู่ทันที

5) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ โทรศัพท์ รวมทั้งให้แยกทำความสะอาดจัดให้มีน้ำดื่มแยกเฉพาะ แยกการรับประทานอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว ให้ตักแบ่งอาหารมารับประทานต่างหาก และเก็บล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจาน ผึ่งให้แห้งและตากแดด

6) แยกห้องน้ำ/ห้องส้วม
ควรแยกการใช้ห้องส้วมกับคนในครอบครัว
หากแยกไม่ได้ ควรใช้ห้องส้วมเป็นคนสุดท้าย และให้ทำความสะอาดทันทีหลังใช้ส้วม ทั้งนี้ ให้ปิดฝาทุกครั้งก่อนกดชักโครกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

กรณีใช้ส้วมร่วมกัน ให้ระมัดระวังจุดเสี่ยงสำคัญที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น บริเวณโถส้วม อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ ลูกบิดประตู และล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

7) แยกขยะของกลุ่มเสี่ยงและผู้อื่น
แยกขยะของกลุ่มเสี่ยงและผู้อื่น โดยควรแยกอีกเป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถังเพื่อให้มีการนำไปกำจัดต่อไป

– ขยะทั่วไป (เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว ขวด เป็นต้น) ให้เก็บรวบรวมเป็นขยะทั่วไป
– ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้น ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทำลายเชื้อโดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น นำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป

ภายหลังจัดการขยะ ให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

คนในครอบครัวแจ้งสถานการณ์กับที่ทำงาน/สถานศึกษา

คนในครอบครัวสามารถไปทำงาน เรียนหนังสือ ได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้อาจต้องให้ข้อมูลกับสถานที่ทำงาน สถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่สถานที่เหล่านั้นกำหนด

โควิด-19

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

Next Post

ข่าวด่วน รพ.มอ. ยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย พบเสี่ยงสูงอีก14

Thu Apr 2 , 2020
รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 2 เม.ย. 2563 เวลา 12.00 น. ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วันที่ 2 เม.ย. 2563 เวลา 12.00 น. มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 1 คน (รับส่งต่อผู้ป่วย ICU จากโรงพยาบาลอื่น) และผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อทั้งหมด 4 คน วิธีป้องกันตัวเองสำคัญที่สุด ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เลี่ยงเอามือแตะใบหน้า แคะจมูก ขยี้ตา ไม่ไปสถานที่เสี่ยง คนแออัด ในกรณีที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง  แต่ไม่มีอาการควรปฏิบัติ ดังนี้ กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน เลี่ยงที่สาธารณะ/ชุมชน ใส่หน้ากากและล้างมือ หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง วัดไข้และสังเกตอาการทุกวัน HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : […]
ปกข่าวสำหรับเว็บ 02 04 63