Pgslot

สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลในปี 64 สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลในปี 64 ได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.63 นี้ - HATYAITODAY

สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลในปี 64 ได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.63 นี้

สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลในปี 64 ได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.63 นี้

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานแจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2564 หรือสนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี ด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัยย้ายสถานที่ประจำทำงาน สามารถลงทะเบียนเปลี่ยนได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลในปี 64 ได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.63 นี้

หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล ทำได้ดังนี้

  1. สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สปส
  2. ทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th
  3. ทำรายการผ่าน Applications SSO Connect โหลดแอพที่ เพลย์สโตร์  ทั้งนี้การเลือกสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง โดยให้คำนึงถึง ความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือก จะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว
สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลในปี 64 ได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.63 นี้
อย่างไรก็ตามผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้ ดังนั้น เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พกบัตรประจำตัวประชาชน
และแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล
อ้างอิง : ประกันสังคม

Next Post

จ.สงขลาเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจจ.ปัตตานี

Wed Dec 9 , 2020
จ.สงขลาเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจจ.ปัตตานี    วันนี้ (9 ธ.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการเตรียมการรับเสด็จ ฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตำรวจตรี อาชาน จันทร์ศิริ ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ    ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จากนั้นเสด็จ ฯ […]
จ.สงขลาเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจจ.ปัตตานี