ประกันสังคมประกาศลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 เหลือ 60% นาน 6 เดือน

ประกันสังคมประกาศลดส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 เหลือ 60% นาน 6 เดือน

วันที่ 19 ก.ค. 64 สำนักงานประกันสังคม (สปส.)  ประกาศข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน ม.40 แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ยิ้มรับข่าวดีได้เลย กับการลดอัตราจ่ายเงินสมทบเหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ(เดิม) เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

219544754 858346238390216 2558465887289958358 N

สำหรับการส่งเงินสมทบอัตราใหม่มี 3 ทางเลือก ดังนี้ ทางเลือก 1 จ่ายเดือนละ 70 บาท (ลดเหลือ 42บาท) คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต.ทางเลือก 2 จ่ายเดือนละ 100 บาท (ลดเหลือ 60บาท) คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ.ทางเลือก 3 จ่ายเดือนละ 300 บาท (ลดเหลือ 180บาท) คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร.มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65

อ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม (สปส.) 

Next Post

สงขลายกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนของ ศบค.

Tue Jul 20 , 2021
สงขลายกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนของ ศบค. วันที่ 20 ก.ค. 64 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดสงขลา พร้อมชี้แจงการยกระดับมาตรการตามข้อกำหนด พ.ร.ก ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 28 ของ ศบค. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา ศบค. ได้ออกประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 28 ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด กำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 20 ก.ค .64 ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย การปรับเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 13 […]
ปกข่าว 01