ศาลปกครองสงขลา มีคำพิพากษาคดีโฮมสเตย์ เกาะยอ จังหวัดสงขลา ชาวบ้านเผยเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

ศาลปกครองสงขลา มีคำพิพากษาคดีโฮมสเตย์ เกาะยอ จังหวัดสงขลา ชาวบ้านเผยเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

ศาลปกครองสงขลามีคำพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา) ซึ่งมีคำสั่งไม่อนุญาตปลูกสร้างและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนโฮมสเตย์ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔) ที่มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางประธานชมรมโฮมสเตย์ เกาะยอ จ.สงขลาได้รับหนักสือจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สงขลาและได้ยื่นอุทธร์ตามคำสั่งของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สงขลาในเรื่องการรื้อถอนโฮมสเตย์ เกาะยอ  สำหรับโฮมสเตย์ เกาะยอนั้นเป็นการปลูกสร้างโดยรุกล้ำทะเลสาบสงขลา บริเวณพื้นที่เกาะยอมีโฮมสเตย์ เกาะยอประมาณ 70 หลัง อย่างไรก็ตามตอนนี้อยู๋ขั้นตอนของการเจรจาและชั้นศาล หากเรื่องมีการอัปเดตเพิ่มเติมทางทีมข่าวหาดใหญ่ทูเดย์จะนำเสนอให้ทราบอีกครั้ง

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ศาลปกครองสงขลามีคำพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา) ซึ่งมีคำสั่งไม่อนุญาตปลูกสร้างและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนโฮมสเตย์ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔) ที่มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ศาลปกครองสงขลามีคำพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา) ซึ่งมีคำสั่งไม่อนุญาตปลูกสร้างและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนโฮมสเตย์ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔) ที่มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศาลปกครองสงขลา

Next Post

จ.สงขลา ระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์)

Tue Sep 22 , 2020
จ.สงขลา ระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์)      วันนี้ (22 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) รวมถึง การพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้บริการได้  โดยบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนา ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลาและการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถเชื่อมโยงไปสู่มิติต่าง ๆ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) เป็นโครงการที่นำผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา มาปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมในส่วนของงานศึกษาค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับชีววิทยาทางทะเล เพื่อให้สอดคล้องต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เพื่อให้เป็นสถานที่ทำการศึกษาค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับชีววิทยาของสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำ และการเพาะขยายพันธุ์ของคณาจารย์ และนักศึกษา อีกทั้งเป็นแหล่งทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาได้ต่อไป HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สนง.ประชาสัมพันธ์สงขลา Facebook iconFacebookTwitter […]
จ.สงขลา ระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์)