เตรียมฟื้นฟูปรับปรุงศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา ( อควาเรียมหอยสังข์ )

เตรียมฟื้นฟูปรับปรุงศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา ( อควาเรียมหอยสังข์ )

วันที่ 9 ส.ค.63 ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา ( อควาเรียม ) ที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบาย รับฟังรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา การนำเสนอผลการสำรวจ
อควาเรียมหอยสังข์
วิทยาลัยติณสูลานนท์ จัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาและจัดการศึกษา เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ในปัจจุบัน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการศึกษา 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ประเภทวิชาประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อศ.กช. และจัดการศึกษาทวิภาคี สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตร Mini English Program สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการเดินเรือ และจัดการศึกษาทวิภาคี สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ จัดการเรียนการสอนร่วมกับ บริษัทแปรซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด และบริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด และหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต่อเนื่อง
สำหรับการนำเสนอผลการสำรวจ ศึกษา ความน่าจะเป็น ในการฟื้นฟูปรับปรุง ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา อควาเรียม วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เร่งดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2550 – 2557 วงเงิน 835 ล้านบาท แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีการใช้งบประมาณไปแล้วจนถึงงบประมาณในปี 2561 กว่า1,200 ล้านบาท
อควาเรียมหอยสังข์
โดยโครงการจัดตั้งศูนย์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้ เป็นการนำผลการศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา มาปรับปรุงให้ทันสมัย และเพิ่มเติมในส่วนของงานศึกษาค้นคว้า และทดลองด้านชีววิทยาทางทะเล เพื่อให้สอดคล้องกับวิทยาลัยประมง รวมทั้งสนับสนุน ร่วมมืออำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับชีวิตสัตว์น้ำ เป็นแหล่งทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาได้ต่อไป
ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น และ ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) และเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อีกด้วย
อควาเรียมหอยสังข์
อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

Nutt Phob coffee and more คาเฟ่หาดใหญ่

Sun Aug 9 , 2020
Nutt Phob coffee and more คาเฟ่สุดชิค ภายในร้านแบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆ โซนในร้าน และนอกร้าน ภายในร้านจะมีสไตล์การตกแต่งร้านที่น่ารักมาก มีการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ลงตัว ส่วนโซนนอกร้านจัดเป็นสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาชนิด เหมือนหลุดไปอยู่ในเทพนิยาย แถมบรรยากาศยังร่มรื่นมาก สามารถมานั่งชิลล์ๆ ทำงานได้ ความพิเศษของร้านนี้คือตัวกาแฟที่ทางร้านคั่วเองทุกขั้นตอน แถมยังมีห้องให้ชมเวลาที่คั่วกาแฟด้วย เครื่องคั่วกาแฟสโนว์ ขนมเปี๊ยะ RUBY Cheesecake​ กาแฟ Heaviness ภายในร้านมีหลากหลายเมนูให้เลือกทาน ขนมเค้กน่ากินนนนน SUNLESS Basque cheesecake อือหื้อ น่ากินนนน ชาเขียววว Nutt Phub บรรยากาศภายในร้าน มุมนี้ฟีลเหมือนหอศิลป์ มุมนี้ก็ดี มุมถ่ายรูปสุดฮิตของร้าน มีห้องประชุมด้วย บรรยากาศหน้าร้าน ที่อยู่ : 66/40 ถนนร่วมอุทิศ ม.5 ต.คลองแห […]
2