จ.สงขลาตรวจเข้มชายแดน สกัดลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกัน Covid-19 ตามแนวทาง ศบค.

     จ.สงขลาตรวจเข้มชายแดน สกัดลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกัน Covid-19 ตามแนวทาง ศบค.

วันนี้ 14/7/2563 กำลังเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 437 จ.สงขลา จัดกำลังพลชุดเฝ้าตรวจชายแดนซึ่งเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน 5 ชุด ออกลาดตระเวนตลอดแนวตะเข็บชายแดนไทยมาเลเซีย ทั้ง 3 อำเภอตั้งแต่ อ.สะเดา อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย ตรวจเข้มซีลชายแดนทุกภาค สกัดลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกัน Covid-19 ตามแนวทาง ศบคหลังประเทศไทยเข้าสู่มาตรการผ่อนคลาย Covid-19 ระยะที่ 5 ทำให้ปัจจุบันมีการเดินทางผ่านเข้า – ออกทางบก ทางน้ำ ในพื้นที่ชายแดน ทั้งที่เดินทางผ่านการคัดกรองของภาครัฐกับความพยายามลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาปรากฏมีการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองที่ไม่ผ่านการคัดกรองได้ในหลายพื้นที่นั้น เพื่อป้องกันแรงงานไทยในมาเลเซียราวถึงชาวต่างชาติลักลอบเข้ามาเมืองตามช่องทางธรรมชาติ โดยไม่ได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศและไม่ผ่านกระบวนการคัดครองโควิด และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หลังจากที่สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศน่าเป็นห่วงและสุ่มเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดระลอก2

ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเครื่องกีดขวาง การวางลวดหนาม การติดตั้งเครื่องเฝ้าตรวจในพื้นที่ล่อแหลมตามแนวชายแดน การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและโซล่าเซลล์ตามเส้นทางที่ติดต่อกับช่องทางธรรมชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นได้ตลอดเส้นทางเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าตรวจ และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทาง ตามแนวชายแดนพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสและกระจายข้อมูลข่าวสาร ควบคู่ไปกับการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น

และหากพบว่ามีการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเจ้าหน้าที่จะส่งไปตรวจและกักตัว14 วันและดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ละเว้น ซึ่งเป็นการยกระดับคุมเข้มป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มของผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ศบค.กำหนด ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรการเฝ้าตรวจไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือ ไม่ผ่านการคัดกรองจากภาครัฐ จะส่งผลดีต่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่ให้เข้าสู่ประเทศเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน

จ.สงขลาตรวจเข้มชายแดน สกัดลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกัน Covid-19 ตามแนวทาง ศบค.

จ.สงขลาตรวจเข้มชายแดน สกัดลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกัน Covid-19 ตามแนวทาง ศบค.

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูล : กองทัพภาคที่ 4

Next Post

ผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสงขลา

Tue Jul 14 , 2020
ผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสงขลา วันที่ 14 ก.ค. 63 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสงขลา ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจักรินทร์ ชุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา นายภูวนัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ตลอดจนคณะอนุกรรมการฯ จากส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตมิชอบ (พ.ศ. 2561- 2580) ซึ่งการรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]
ปกข่าวแบบขนาด เฟสนายก [recovered] 01