สงขลา ตรวจรอบสองกลุ่มเสี่ยงประมาณ 300 คน หลังพบผู้ป่วยเพิ่ม 11 ราย จากคลัสเตอร์ร้านเฝอ

สงขลา ตรวจรอบสองกลุ่มเสี่ยงประมาณ 300 คน หลังพบผู้ป่วยเพิ่ม 11 ราย จากคลัสเตอร์ร้านเฝอ

วันที่ 4 พ.ค. 64 ได้มีการตรวจรอบสองกลุ่มเสี่ยงแรงงานต่างด้าว ผู้สูงอายุ เด็ก คนในวัยทำงาน ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาประมาณ 300 คน ที่ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นการคัดกรองกลุ่มเสี่ยวเชิงรุกที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่ อ.หาดใหญ่ เป็นพื้นที่ที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 มากที่สุดในจังหวัดสงขลา

โดยผลการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงร้านเฝอ อ.เมือง จ.สงขลา พบผู้ป่วยเพิ่ม 11 ราย น.พ.อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเผยผลการตรวจกลุ่มเสี่ยง ที่ไปรับประทานที่ร้านเฝอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 11 คน จากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจ 738 คน ณ ลานสระบัว เทศบาลนครสงขลา
สรุปรวมกับยอดผู้ป่วยที่พบก่อนหน้านี้ 17 คน เป็น 28 คน อย่างไรก็ตามทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจะยังคงติดตามตรวจบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้ง 11 ราย เพิ่มเติมอีกเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
ส่วนการดำเนินการกับกลุ่มผู้เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้มีมาตรการเข้ม โดยขอความร่วมมือให้ทางมาเลเซียส่งคนไทยกลับจากมาเลเซียเพียงวันละ 150 ราย เมื่อมาถึงอำเภอสะเดาจะต้องกักตัว State Quarantine จากเดิม 10 วัน เป็น 14 วัน เพื่อจะได้คัดกรองได้อย่างละเอียด และได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการตรวจเชื้อเพื่อแยกสายพันธุ์ของไวรัส COVID-19 เนื่องจากเกรงว่าอาจมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์แอฟฟริกา แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วย COVID-19 สายพันธุ์แอฟฟริกา ในจังหวัดสงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สงขลา COVID-19

Next Post

จ.สงขลาได้ออกคำสั่ง บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ควบคุมสูง 45 จังหวัด กักตัว 14 วัน

พุธ พ.ค. 5 , 2021
จ.สงขลาได้ออกคำสั่ง บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี […]