จ.สงขลาได้ออกคำสั่ง บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ควบคุมสูง 45 จังหวัด กักตัว 14 วัน

จ.สงขลาได้ออกคำสั่ง บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ควบคุมสูง 45 จังหวัด กักตัว 14 วัน

วันที่ 4 พ.ค. 64 คำสั่งและประกาศ บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน (Home Quarantine) ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี  สมุทรปราการ กรุงเทพฯ  ชลบุรี และเชียงใหม่

ส่วนจังหวัดที่ให้ดูแลตนเองโดยการ (Self Quarantine) 14 วัน สามารถเดินทางออกจากที่พักได้ แต่ต้องทำตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์ ไม่ใช้อุปกรณ์หรือสิ่งของร่วมกับผู้อื่น ได้แก่ จังหวัดที่ ศบค. กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 45 จังหวัด

HATYAITODAYNEWS
อ้างอิง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

อย.อนุญาตวัคซีนโควิด-19 แล้ว 3 ราย อยู่ระหว่างประเมินคำขอขึ้นทะเบียน 1 ราย

พุธ พ.ค. 5 , 2021
อย.อนุญาตวัคซีนโควิด-19 แล้ว 3 ราย อยู่ระหว่างประเ […]