ผู้ว่าฯสงขลา ย้ำเตือนขอความร่วมมือ อย่าเข้าพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงโควิด

ผู้ว่าฯสงขลา ย้ำเตือนขอความร่วมมือ อย่าเข้าพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงโควิด
ผู้ว่าฯสงขลา ย้ำเตือนขอความร่วมมือ อย่าเข้าพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงโควิด

ผู้ว่าฯสงขลา ย้ำเตือนขอความร่วมมือ อย่าเข้าพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงโควิด

ผู้ว่าราชการ จังหวัด สงขลา  นาย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ขอความร่วมมือประชาชนห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะที่สถานการณ์ภาพรวมมีผู้ป่วยหายแล้ว 18 ราย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมานั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โฟนอินผ่านรายการ “คำถามยอดฮิต COVID-19 สงขลา” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM.90.5 MHz. ในประเด็นการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีแนวโน้มสูงขึ้น

ซึ่งทางจังหวัดสงขลา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ทั้งมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว เช่น สถานบันเทิง สนามกีฬา โรงภาพยนตร์ สถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) รวมทั้งการเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการป้องกันตนเองแก่พี่น้องประชาชน

ถึงแม้จะมีการประกาศเรื่องดังกล่าวออกไปแล้ว แต่ทางจังหวัดยังได้รับการแจ้งว่า

มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มขาดความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยง โดยการออกมามั่วสุมตามสถานที่ต่างๆ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา จึงได้ประชุมหารือ จึงได้ออกคำสั่ง ที่ 11/2563 เรื่อง “การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง” ดังต่อไปนี้

1.หาดชลาทัศน์ ตลอดแนวถนนซ้าย-ขวา ตั้งแต่โค้งเก้าเส้ง จนถึงวงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ
2.สวนสองทะเล ตลอดแนวถนนซ้าย-ขวา ตั้งแต่ประติมากรรมหัวพญานาค-ท่าแพขนานยนต์
3.หาดสมิหลา ตั้งแต่หลังโรงแรม บี.พี.-ลานว่าว
4.แหลมสนอ่อน-หลังอะควาเรียม
5.สนามลานว่าว
6.ลานกิจกรรมสระบัว
7.สวนเสรี (ตรงข้ามโรงแรม บี.พี.)
8.สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
9.สวนสาธารณะชุมชนแหล่งพระราม

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งในและต่างประเทศ ในการกักตัว 14 วัน (Home Quarantine) การกักกันโรคที่ศูนย์ควบคุมโรคซึ่งหน่วยงานของรัฐ (State Quarantine) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : mgronline.com

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดสงขลา พบเข้าเกณฑ์ 383 ราย

Fri Apr 3 , 2020
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 3 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 3 เมษายน 2563 พลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ ดังกล่าวในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื่อโรคสามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วยสอบสวนและควบคุมโรคได้เร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (จากข้อมูล ณ วัวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.) มีรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 383 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 327 ราย รอผลตรวจยืนยันรอบที่สองจากส่วนกลาง 22 ราย มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 34 ราย เป็นคนจังหวัดสงขลา 29 ราย คนจังหวัดอื่น 5 ราย […]
ปกข่าวสำหรับเว็ป 01