รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดสงขลา พบเข้าเกณฑ์ 414 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 4 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 4 เมษายน 2563 พลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ ดังกล่าวในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื่อโรคสามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วยสอบสวนและควบคุมโรคได้เร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (จากข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.) มีรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 414 ราย

ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 360 ราย
รอผลตรวจยืนยันรอบที่สองจากส่วนกลาง 17 ราย
มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 37 ราย
เป็นคนจังหวัดสงขลา 32 ราย
คนจังหวัดอื่น 5 ราย
รักษา 18 ราย
หายแล้ว 19 ราย

ทั้งนี้ขอให้ทุกท่าน ใส่หน้ากากอนามัย , ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ,เลี่ยงเอามือแตะใบหน้า แคะจมูก ขยี้ตา และไม่ไปสถานที่เสี่ยง คนแออัด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 4 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 4 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

ไทยเชื้อสายจีนเช็งเม้งเงียบกว่าทุกปีหวั่นการเสี่ยงติดโควิด-19

Sat Apr 4 , 2020
ไทยเชื้อสายจีนเช็งเม้งเงียบหวั่นการเสี่ยงติดโควิด-19    โรคระบาดเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบวงกว้างส่งผลกระทบต่เทศกาลเช็งเม้งของชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะจัดขึ้นเป็นประจำ ช่วงปลายเดือนมีนาคม วันที่ 4-5  เมษายน ที่จะมีพิธีจะมีการทำความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษ และในวันพิธีจะมีการเซ่นไหว้อาหารคาวหวาน พร้อมทั้งเผากระดาษเงินกระดาษทองที่บริเวณหน้าหลุมฝังศพ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษ และเป็นการส่งอาหารให้ทุกปี เพื่อมิให้อดอยากเมื่อไปอยู่อีกภพหนึ่ง จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบด้วย ที่สุสานบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปีนี้เงียบเหงากว่าทุกปี โดยมูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา ได้ขึ้นป้ายด้านหน้าสุสาน ขอความร่วมมืองดเว้นพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ป้องกันการระบาดเชื้อโควิด-19 เว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์และให้ความร่วมมืออย่างดี จ.สงขลา มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 37 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 19 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 18 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 414 ราย ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ใช้วิธีการไหว้อยู่ที่บ้าน และงดการเดินทางมายังสุสาน และเกิดรูปแบบการเซ่งเม้งใหม่ที่เป็นที่นิยม    รูปแบบบริการที่ได้รับความนิยมคือ คลาวด์เชงเม้ง เป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษแบบเสมือนจริง ครอบครัวสามารถเลืกใช้บริการจุดเทียน เผากระดาษเงินกระดาษทอง รวมถึงไหว้บรรพบุรุษด้วยอาหาร เครื่องดื่ม และทำความสะอาดสุสานตามประเพณีได้ด้วย […]
ไทยเชื้อสายจีนเช็งเม้งเงียบหวั่นการเสี่ยงติดโควิด-19