อบจ.สงขลา จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ชั้น 2

อบจ.สงขลา จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ชั้น 2

วันที่ 29 ต.ค. 63 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2560 จึงประกาศจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา” ขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ถนนสงขลา – ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา

detail

อ้างอิง :  สวท.สงขลา

Next Post

ครั้งแรก..ศอ.บต.และเจ้าของโครงการเปิดเวทีขอเชิญประชาชนรับฟังอีกแง่มุมของโครงการนิคมอุตสาหกรรรมจะนะ

Thu Oct 29 , 2020
ครั้งแรก..ศอ.บต.และเจ้าของโครงการเปิดเวทีขอเชิญประชาชนรับฟังอีกแง่มุมของโครงการนิคมอุตสาหกรรรมจะนะ วันนี้ 29/10/63 ทางเฟสบุ๊ค นายสมบูรณ์คำแพง ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 2 พ.ย. 63 เวลา 14.00 – 17.30 น. ขอเชิญชวนประชาชนและชาวบ้านจะนะ มารับฟังข้อมูลอีกมุมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ที่ ศอ.บต. และเจ้าของโครงการไม่เคยออกมากล่าวเกี่ยวกับตัวโครงการ ซึ่งตัวโครงการนิคมอุตสาหกรรมนี้เป็นข้อถกเถียงมาเป็นระยะเวลานาน หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน กระทั่งมีกลุ่มคัดค้านและสนับสนุนเวียนกันมายื่นหนังสือถึงนายกฯที่หน้าทำเนียบรัฐบาล จึงทำให้สังคมให้ความสนใจโครงการนี้ขึ้นมา โครงการนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า โครงการเมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” เป็นโครงการที่ต่อยอดจาก “เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำนวน 3 เมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วขยายมาสู่พื้นที่ 4 อำเภอรอยต่อของ จ.สงขลา ซึ่งมีปัญหาความมั่นคงเช่นเดียวกัน จุดหมายปลายทางก็เพื่อทำให้ อ.จะนะ เป็นฐานของอุตสาหกรรมแนวใหม่ มีท่าเรือน้ำลึก ถนน ทางรถไฟ […]
ครั้งแรก..ศอ.บต.และเจ้าของโครงการเปิดเวทีขอเชิญประชาชนรับฟังอีกแง่มุมของโครงการนิคมอุตสาหกรรรมจะนะ