กกต.สงขลา ชี้การเลือกตั้ง 20 ธ.ค. 63 เน้นปชช.ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

กกต.สงขลา ชี้การเลือกตั้ง 20 ธ.ค. 63 เน้นปชช.ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

วันที่ 14 ธ.ค. 63 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมพบปะสนทนา “จิบกาแฟ แลเลือกตั้ง กับ กกต.สงขลา” โดยมี นายกิจนันทน์ เพ็ชรชุม ประธาน กกต.อบจ.สงขลา นายเสน่ห์ รักรงค์ ผอ.กต.จังหวัดสงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ผอ.กต.อบจ.สงขลา ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
กกต.สงขลา ชี้การเลือกตั้ง 20 ธ.ค. 63 เน้นปชช.ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง
นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดให้จัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง
ขณะนี้ได้ดำเนินการเตรียมการจัดการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งการอบรมให้ความรู้ และเดินรณรงค์เลือกตั้ง การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์การเลือกตั้ง ฯลฯ พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก และสปอตวิทยุรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น (อัตลักษณ์จังหวัดสงขลา) เป็นภาษาถิ่น ฯลฯ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”
กกต.สงขลา ชี้การเลือกตั้ง 20 ธ.ค. 63 เน้นปชช.ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง
โดยในส่วนของแผนจัดการเลือกตั้ง นายก อบจ. และสมาชิก อบจ. จังหวัดสงขลา ได้กำหนดให้วันที่ 13-19 ธันวาคม 2563 เป็นช่วงที่กำหนดให้มีการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง , วันเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563 , การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ( 21-27 ธ.ค. 63) และจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ในวันที่ 19 มกราคม 2564 โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งสิ้น 6 ราย และสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 102 ราย จาก 16 อำเภอ 36 เขต มีหน่วยเลือกตั้ง 1,923 หน่วย สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีการตั้งเป้าผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
HATYAITODAYNEWS อ้างอิงจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมความพร้อม และเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งให้มากที่สุด ได้จัดการเลือกตั้ง การกำกับดูแลจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกฏหมายที่กำหนด ด้วยความบริสุทธิ์ และยุติธรรม พร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งในทุกหน่วยเลือกตั้ง การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง โดยดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ซึ่งจะมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิตั้งแต่ก่อนเข้าคูหา หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะให้ไปลงคะแนน ณ พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ , การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , การบริการเจลล้างมือ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะมีการทำความสะอาดโต๊ะ ปากกาในคูหาเลือกตั้งทุก ๆ ผู้มาใช้สิทธิ 15-20 คน
กกต.สงขลา ชี้การเลือกตั้ง 20 ธ.ค. 63 เน้นปชช.ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง
อย่างไรก็ตามเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลผู้สมัคร พรรคการเมือง , ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย , ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง , ชุดเคลื่อนที่เร็ว ฯลฯ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Smart Vote” เพื่อเข้าชมข้อมูลต่าง ๆ จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาใช้สิทธิออกเสียงกันให้มากที่สุด “เลือกตั้งครั้งนี้ เลือกคนดี ไม่ซื้อเสียง”
กกต.สงขลา ชี้การเลือกตั้ง 20 ธ.ค. 63 เน้นปชช.ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง
อ้างอิงจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

Next Post

ผู้ที่ร่วมงานคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 63 หากมีอาการสงสัยว่าป่วยให้ไปรับการตรวจที่ รพ. ใกล้บ้าน

Mon Dec 14 , 2020
ผู้ที่ร่วมงานคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 63 หากมีอาการสงสัยว่าป่วยให้ไปรับการตรวจที่ รพ. ใกล้บ้าน สืบเนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำสั่งปิดสถานที่จัดคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น และผู้จัดได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ทบทวนคำสั่งดังกล่าว และต่อมาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาและมีคำสั่งยืนให้ปิดพื้นที่ตามคำสั่งเดิม ซึ่งผู้จัดงานได้ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาแล้วนั้น ผู้จัดงานน้อมรับฟังและปฎิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ขัดขืน โดยขณะนี้ผู้จัดได้ดำเนินการจัดให้ผู้เข้าชมภายในงานทยอยออกจากพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 และเพื่อไม่ให้เกิดการชุลมนโกลาหลของผู้เข้าร่วมงานภายในพื้นที่ ผู้จัดจึงขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านทยอยออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ทางกรมควบคุมโรค ขอแจ้งผู้ร่วมงานคอนเสิร์ต 12 ธ.ค.2563 ที่เขาใหญ่ ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เข้าไปในงานคอนเสิร์ตดังกล่าว หากท่านมีอาการสงสัยว่าป่วย ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือหายใจเหนื่อย ให้สวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงไม่ใกล้ชิดผู้อื่น รับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลทุกแห่ง พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง และสำหรับท่านที่ยังไม่มีอาการให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรค สวมหน้ากาก […]
ผู้ที่ร่วมงานคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 63 หากมีอาการสงสัยว่าป่วยให้ไปรับการตรวจที่ รพ. ใกล้บ้าน