สงขลา เกษตรกรปลูกพริกเขียวมันได้รับความเดือดร้อนราคาผลผลิตตกต่ำ จากสถานการณ์การของโรคโควิด-19

สงขลา เกษตรกรปลูกพริกเขียวมันได้รับความเดือดร้อนราคาผลผลิตตกต่ำ จากสถานการณ์การของโรคโควิด-19

วันที่ 3 พ.ค. 64  นายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามรับฟังปัญหา และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมัน พร้อมเปิดจุดรวบรวมและกระจายพริกเขียวมันจังหวัดสงขลา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด โดยใช้งบประมาณเงินจ่ายขาดจากกองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการเพิ่มช่องทางและ เชื่อมโยงการจำหน่ายพริกเขียวมันในกลุ่มแหล่งผลิตภาคใต้ ปี 2564

นายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดโครงการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายพริกเขียวมันในกลุ่มแหล่งผลิตภาคใต้ ปี 2564 ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 1,000 ตัน รวมมูลค่า 5 ล้านบาท โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายพริกเขียวมัน ในอัตรากิโลกรัมละ 5 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 รวมถึงเชื่อมโยงตลาด โดยให้ห้องเย็น ผู้ ส่งออก และผู้ประกอบการเข้าไปช่วยรับซื้อในราคา 10 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายผลผลิตในห้วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนในระยะยาวนั้น อาจจะมีการเปิดตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากตลาดมาเลเซีย รวมถึงการพัฒนาเกษตรกรให้เน้นการปลูกพริกแบบปลอดสารเคมี เพื่อให้สามารถส่งขายในพื้นที่ได้

อ้างอิง : กระทรวงพาณิชย์

Next Post

เฝ้าระวังอาการหลังฉีดวัคซีคโควิด แม้วัคซีนจะมีความปลอดภัยแต่อาจเกิดอาการแพ้ได้

จันทร์ พ.ค. 3 , 2021
เฝ้าระวังอาการหลังฉีดวัคซีคโควิด แม้วัคซีนจะมีความ […]