สงขลา เกษตรกรปลูกพริกเขียวมันได้รับความเดือดร้อนราคาผลผลิตตกต่ำ จากสถานการณ์การของโรคโควิด-19

สงขลา เกษตรกรปลูกพริกเขียวมันได้รับความเดือดร้อนราคาผลผลิตตกต่ำ จากสถานการณ์การของโรคโควิด-19

วันที่ 3 พ.ค. 64  นายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามรับฟังปัญหา และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมัน พร้อมเปิดจุดรวบรวมและกระจายพริกเขียวมันจังหวัดสงขลา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด โดยใช้งบประมาณเงินจ่ายขาดจากกองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการเพิ่มช่องทางและ เชื่อมโยงการจำหน่ายพริกเขียวมันในกลุ่มแหล่งผลิตภาคใต้ ปี 2564

8496490af9a3236ecc0a8e5a855c9361 small HATYAITODAY

นายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดโครงการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายพริกเขียวมันในกลุ่มแหล่งผลิตภาคใต้ ปี 2564 ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 1,000 ตัน รวมมูลค่า 5 ล้านบาท โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายพริกเขียวมัน ในอัตรากิโลกรัมละ 5 บาท

890e0eba8632708ee4862ce0c3afd45f small HATYAITODAY

ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 รวมถึงเชื่อมโยงตลาด โดยให้ห้องเย็น ผู้ ส่งออก และผู้ประกอบการเข้าไปช่วยรับซื้อในราคา 10 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายผลผลิตในห้วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนในระยะยาวนั้น อาจจะมีการเปิดตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากตลาดมาเลเซีย รวมถึงการพัฒนาเกษตรกรให้เน้นการปลูกพริกแบบปลอดสารเคมี เพื่อให้สามารถส่งขายในพื้นที่ได้

30b900489a67cffce91bdd32c1c58bde small HATYAITODAY

อ้างอิง : กระทรวงพาณิชย์

Next Post

เฝ้าระวังอาการหลังฉีดวัคซีคโควิด แม้วัคซีนจะมีความปลอดภัยแต่อาจเกิดอาการแพ้ได้

Mon May 3 , 2021
เฝ้าระวังอาการหลังฉีดวัคซีคโควิด แม้วัคซีนจะมีความปลอดภัยแต่อาจเกิดอาการแพ้ได้  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต เพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สำหรับในระยะแรกที่วัคซีนมีจำกัด 2 ล้านโดสของบริษัทซิโนแวค จึงฉีดให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงก่อน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย เช่น ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ อสม. เป็นต้น และประชาชนที่มีโรคประจำตัว ส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังต้องระงับการฉีดวัคซีนของซิโนแวคไว้ก่อน เนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยในกลุ่มอายุดังกล่าวน้อย โดยทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกมาให้ข้อมูลอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน 2ส่วนคือ 1.อาการข้างเคียงชนิดไม่รุนแรง จะมีไข้ต่ำ ปวดศรีษะ คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดบริเวณที่ฉีด 2.อาการข้างเคียงรุนแรง ไข้สูง แน่นหน้าอกหายใจไม่ออก ปวดศรีษะรุนแรง ปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีจุดเลือดจำนวนมาก […]
ปกข่าว 01