ชาวประมงสงขลานำเรือกลับเข้าฝั่งและจอดรอเวลาคลื่นลมกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ชาวประมงสงขลานำเรือกลับเข้าฝั่งและจอดรอเวลาคลื่นลมกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

วันที่ 7 ต.ค. 63 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกาศฉบับที่ 5 (51/2563) เตือนประชาชนอาจพบฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรง โดยที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าว จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด

สำหรับที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา มีเรือประมงเดินทางกลับเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำส่งแพปลาและนำเรือจอดท่าให้ลูกเรือและไต๋กงเรือได้พักเพื่อรอเวลาให้คลื่นลมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังออกเรือทำการประมงจับปลา 10 กว่าวัน รวมทั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก แจ้งเตือนคลื่นลมแรง 2 – 3 เมตร ต้องนำเรือกลับเข้าฝั่ง

ส่วนเรือประมงที่เตรียมจะออกเรือจับปลาก็ยังคงจอดเรียงรายอยู่ที่บริเวณท่าจอดเรือท่าเทียบเรือประมงใหม่ จ.สงขลา หลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 2 – 3 เมตร ทำให้ไม่กล้านำเรือออกไปเสี่ยงกับสภาพฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ที่ผ่านมาเรือประมงที่ไม่เชื่อการแจ้งเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเรือถูกคลื่นซัดจมอยู่กลางทะเลมาหลายลำแล้วเมื่อช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านมา

8f61d743fcbd855e0f1a5461357536c9 small HATYAITODAY

ชาวประมงสงขลานำเรือกลับเข้าฝั่งและจอดรอเวลาคลื่นลมกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ชาวประมงสงขลานำเรือกลับเข้าฝั่งและจอดรอเวลาคลื่นลมกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

โครงการประตูสู่เมืองยะลา แนวคิดในการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่

Wed Oct 7 , 2020
โครงการประตูสู่เมืองยะลา แนวคิดในการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ดำเนินการภายในพื้นที่วงเวียนบริเวณ บ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 พื้นที่ประมาณ 28 ไร่ ซึ่งอยู่ห่างจากศาลหลักเมืองยะลา ประมาณ 6 กิโลเมตร ภายใต้โครงการประตูสู่เมืองยะลา ซึ่งในการดำเนินโครงการฯ จังหวัดยะลาเปิดโกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและบุคคลทั่วไปมีส่วนในการนำเสนอแนวความคิดการออกแบบภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียน สู่แนวความคิดที่ว่า โดยจังหวัดยะลา มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คือ ความสมดุลที่พร้อมจะเคลื่อนเป็นพลวัต โดยนำเอาหลักการของลูกข่าง ภาษามาลายูเรียก ฆาชิง ซึ่งเป็นการละเล่นในดินแดนมลายูครั้งอดีตกาล ที่ยอด จุดแหลมช่วยในการหมุน สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลของสังคมพหวัฒนรรม” และมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองยะลา นำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนำไปสูการพัฒนารูปแบบก่อสร้างประติมากรรมประตูสู่เมืองยะลาและออกแบบภูมิศน์ให้สดคล้องกับพื้นที่จุดเริ่มต้นของโครงข่ายผังเมืองยะลา โครงการประตูสู่เมืองยะลา ได้ถูกบรรจุเข้าในแผนพัฒนาจังหวัดยะลาเพื่อการก่อสร้าง โดยดำเนินการออก เป็น 2 ระยะ ในระยะที่ 1 ปิ้งบประมาณ พ.ศ.2563 ใช้งบประมาณ 37,400,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ งานปรับพื้นที่ งานโครงสร้างหลัก […]
โครงการประตูสู่เมืองยะลา แนวคิดใการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่