ผู้ว่าฯสงขลา แนะชาวบ้านทำเกษตรระยะสั้น บรรเทาผลกระทบโควิด-19

ผู้ว่าฯสงขลา แนะชาวบ้านทำเกษตร บรรเทาผลกระทบโควิด-19
ผู้ว่าฯสงขลา แนะชาวบ้านทำเกษตร บรรเทาผลกระทบโควิด-19

ผู้ว่าฯสงขลา แนะชาวบ้านทำเกษตร บรรเทาผลกระทบโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา เข้าร่วม

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ มอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรและวัสดุการเกษตรกร ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 50 ราย และเดินทางไปยังแปลงผักของนางจำนง รัตนคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกพืชผัก โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตการเกษตร และวัสดุการเกษตรต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

สำหรับโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยมุ้งเน้นให้มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค ซึ่งจะสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

ผู้ว่าฯสงขลา สั่งหยุดก่อสร้างชั่วคราว โครงการเขื่อนกันคลื่นหาดม่วงงาม

Fri Jun 5 , 2020
ผู้ว่าฯสงขลา สั่งหยุดก่อสร้างชั่วคราว โครงการเขื่อนกันคลื่นหาดม่วงงาม หลังจากที่ได้มีการเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้าน ในเรื่องของการยุติก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่ง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ณ หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม  อำเภอ สิงหนคร จังหวัดสงขลา ในวันนี้ทางเพจ Beach for life ได้เผยแพร่การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายสมหวัง เรืองเพ็งตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคุณผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อหาข้อตกลงในเรื่องของการก่อสร้าง ณ บริเวณหาดม่วงงาม หลังจากที่ได้มาพูดคุยกันทำให้ได้ข้อสรุปว่า ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา จำเป็นต้องหยุดการดำเนินการก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากได้รับคำสั่งโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย นำส่งถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สั่งดำเนินการหยุดก่อสร้างโครงการชั่วคราว ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนั้นทางชาวบ้าน ได้มีการร่างจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 3 เพื่อเรียกร้อง คำตอบ หน้าศาลากลาง จากผู้ว่าราชการจังหวัด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พลเอกอนุพงศ์ […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01