จ.สงขลาประชุมเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เนื่องจากภาคใต้กำลังเข้าสู่ฤดูมรสุม

 จ.สงขลาประชุมเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เนื่องจากภาคใต้กำลังเข้าสู่ฤดูมรสุม

จ.สงขลาประชุมเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เนื่องจากภาคใต้กำลังเข้าสู่ฤดูมรสุม

วันที่ 19 ต.ค. 63 นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก , รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ทางด้านนายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่กลางเดือนตุลาคม ซึ่งทางภาคใต้กำลังเข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการการทำงานจะต้อง“รู้เขา รู้เรา” เพื่อการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้าง “ความตระหนัก แต่ไม่ตระหนก” ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และสามารถป้องกันตนเองจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีสติ

ด้านนางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กล่าวว่า ขณะนี้ค่าเฉลี่ยปริมาณฝนใกล้เคียงและเลยค่าปกติไปแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่าฝนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะปลายเดือนนี้ จนถึงต้นเดือนหน้า ประกอบกับมีปรากฏการณ์ลานีญาเข้ามา ซึ่งจะทำให้มีฝนไปจนถึงประมาณเดือนมกราคมปีหน้า จึงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน

จ.สงขลาประชุมเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เนื่องจากภาคใต้กำลังเข้าสู่ฤดูมรสุม

โดยในขณะที่ นายอรรคพล ผ่องสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานสงขลากล่าวถึงปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่ ว่า ค่าเฉลี่ยอ่างเก็บน้ำ 3 อ่าง ในพื้นที่อยู่ที่ 54.23 % ได้แก่ อ่างเก็บน้ำสะเดา 65% , อ่างเก็บน้ำคลองหลา 26 % และอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร 49 % โดยมีการเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำสะเดาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับปริมาณน้ำในคลองอู่ตะเภา ซึ่งมีผลกับพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งในขณะนี้ได้มีการระบายน้ำออกบางส่วน เพื่อรักษาความมั่นคงของอ่างโดยมีการบริหารจัดการน้ำไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่าง

อย่างไรก็ตามหน่วยงานกรมชลประทานได้ทยอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ และคลองอู่ตะเภา ฯลฯ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หากเกิดสถานการณ์
นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ ระดับจังหวัด , การสำรวจพื้นที่เสี่ยง , การจัดทำแผนเผชิญเหตุ , การเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ , การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก เช่น พื้นที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ , แยกคลองหวะ และแยกสนามบินใน , การฝึกซ้อมแผนฯ , การอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เป็นต้น

จ.สงขลาประชุมเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เนื่องจากภาคใต้กำลังเข้าสู่ฤดูมรสุม

จ.สงขลาประชุมเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เนื่องจากภาคใต้กำลังเข้าสู่ฤดูมรสุม

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

นายกรัฐมนตรี เผยยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว

Mon Oct 19 , 2020
นายกรัฐมนตรี เผยยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว วันที่ 19 ต.ค. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลเข้าใจว่าประชาชนทุกคนเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งแก้ไขปัญหา และรับทราบว่าวันนี้สภาได้หารือถึงการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาล ที่สนับสนุนให้ประชุมฯ เพื่อนำข้อเท็จจริงมาหารือและพูดคุยกันตามกลไกของสภา โดยสถานการณ์ชุมนุมในขณะนี้ยังไม่มีการขยายพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง รวมถึงจะไม่มีการประกาศใช้เคอร์ฟิว ทั้งนี้รัฐบาลมีความประนีประนอมมากที่สุด มีการผ่อนคลายไปมากแล้ว แต่จำเป็นต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน จึงขอให้ชุมนุมด้วยความสงบ อย่าทำลายทรัพย์สินทางราชการและของประชาชน รวมถึงต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งกันเองของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกคนร่วมกันสร้างเสถียรภาพ ทำให้บ้านเมืองสงบสุข รัฐบาลยินดีรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย ที่ผ่านมามีการร้องเรียนเรื่องการชุมนุมจำนวนมาก จึงต้องแก้ไข ส่วนในทางการเมืองก็สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยขอให้เป็นไปตามขั้นตอน พร้อมกับเตือนสติผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้ใช้วิจารณญาณและระมัดระวังการบิดเบือนข้อเท็จจริง HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
นายกรัฐมนตรี เผยยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว