Pgslot

โรงพยาบาลสงขลา เปิด “กิจกรรมบริการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน โรงพยาบาลสงขลา เปิด “กิจกรรมบริการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่” - HATYAITODAY

โรงพยาบาลสงขลา เปิด “กิจกรรมบริการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่”

โรงพยาบาลสงขลา เปิด “กิจกรรมบริการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่”

    วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2563) นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาเป็นประธานเปิด “กิจกรรมบริการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่50 ปีขึ้นไป กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่” กล่าวรายงานโดย พญ.พวงเพชร ศิริเลิศธนานนท์หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุม 1

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา มาพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การดูแลส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคตามสิทธิประกันสังคม

จากนั้นผู้ประกันตน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ ศูนย์สุขภาพดี โรงพยาบาลสงขลา ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ ปีละ 1 ครั้ง โดย ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี2564 เป็นต้นไป ขอรับบริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี

 

โรงพยาบาลสงขลา เปิด “กิจกรรมบริการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่”

 

HATYAITODAYNEWS

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Sat Nov 7 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) วันที่ 7 พฤศจิกายน  2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย มีดังนี้ สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,830 ราย หายป่วยเพิ่ม 5 ราย รักษาอยู่ 126 ราย […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย