สคบ.สงขลาลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ในการจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ ณ โลตัสสงขลา

สคบ.สงขลาลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ในการจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ ณ โลตัสสงขลา

วันที่ 17 พ.ย. 63 เวลา 15.00 น. ณ บริษัทเอก – ชัย ดิสบิวชั่น ซิสทาม จำกัด (โลตัสสงขลา) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สคบ.จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา และตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ชี้แจงประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ โดยมี คุณกมลทิพย์ ศิริมงคล ผู้จัดการสาขาเป็นผู้นำตรวจ
สคบ.สงขลาลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ในการจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ ณ โลตัสสงขลา
สำหรับการสุ่มตรวจร้านในห้าง จำนวน 5 ร้าน พบว่าพาวเวอร์แบงค์ที่วางจำหน่ายไม่มีเครื่องหมาย มอก. ซึ่งเป็นพาวเวอร์แบงค์ที่นำเข้า และหรือผลิตก่อนวันบังคับใช้ (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) และมีหลักฐานชี้บ่ง ยังสามารถจำหน่ายได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามกฎหมาย กรณีที่ทำหรือนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และร้านค้าที่ขายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ทางคณะ ฯ ได้ให้ผู้จัดการสาขาประชาสัมพันธ์ให้ร้านอื่น ๆ ที่จำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ (ร่วม 50 ร้าน) ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ

สคบ.สงขลาลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ในการจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ ณ โลตัสสงขลา

สคบ.สงขลาลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ในการจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ ณ โลตัสสงขลา
สคบ.สงขลาลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ในการจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ ณ โลตัสสงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

Next Post

อัปเดตล่าสุด ! จ.สงขลา ด่านสะเดา อนุญาติให้คนขับรถขนส่งสัญชาติมาเลเซีย ผ่านด่านได้แต่ให้เปลี่ยนคนขับเป็นสัญชาติไทยขณะส่งสินค้า

Wed Nov 18 , 2020
อัปเดตล่าสุด ! จ.สงขลา ด่านสะเดา อนุญาติให้คนขับรถขนส่งสัญชาติมาเลเซีย ผ่านด่านได้แต่ให้เปลี่ยนคนขับเป็นสัญชาติไทยขณะส่งสินค้า หลังจากที่มีการประกาศไปเมื่อวันที่  16 พ.ย. 63 ได้ประกาศได้เริ่มมาตรการควบคุมผู้ขับรถขนส่งสินค้าซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเชียหรือสัญชาติอื่น เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 และได้มีการวางมาตรการห้ามผู้ขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่นเดินทางผ่านด่านพรมแดนสะเดา และต่อมาในวันที่ 18 พ.ย. 63 ได้ประกาศผ่อนปรนให้คนขับรถขนส่งมาเลเซียและสัญชาติ สามารถเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะเดาได้ แต่ให้สับเปลี่ยนตัวกับคนขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติไทย ณ พื้นที่ควบคุมทางศุลกากร  เพื่อไม่ให้กระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา อย่างไรก็ตามยังคงมาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้า โดยประสานบริษัทหรือผู้รับเหมา ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด มาทำความสะอาด โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช่จ่าย และให้ผู้ขับรถขนส่งสินค้าซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่นพักรอ ณ จุดพักคอยที่ด่านศุลกากรด่านสะเดากำหนด เมื่อเสร็จภารกิจให้กลับออกจากจุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดาโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 7 ชั่วโมง HATYAITODAYNEWS Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
อัปเดตล่าสุด ! จ.สงขลา ด่านสะเดา อนุญาติให้คนขับรถขนส่งสัญชาติมาเลเซีย ผ่านด่านได้แต่ให้เปลี่ยนคนขับเป็นสัญชาติไทยขณะส่งสินค้า