อัปเดตล่าสุด ! จ.สงขลา ด่านสะเดา อนุญาติให้คนขับรถขนส่งสัญชาติมาเลเซีย ผ่านด่านได้แต่ให้เปลี่ยนคนขับเป็นสัญชาติไทยขณะส่งสินค้า

อัปเดตล่าสุด ! จ.สงขลา ด่านสะเดา อนุญาติให้คนขับรถขนส่งสัญชาติมาเลเซีย ผ่านด่านได้แต่ให้เปลี่ยนคนขับเป็นสัญชาติไทยขณะส่งสินค้า

หลังจากที่มีการประกาศไปเมื่อวันที่  16 พ.ย. 63 ได้ประกาศได้เริ่มมาตรการควบคุมผู้ขับรถขนส่งสินค้าซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเชียหรือสัญชาติอื่น เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 และได้มีการวางมาตรการห้ามผู้ขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่นเดินทางผ่านด่านพรมแดนสะเดา และต่อมาในวันที่ 18 พ.ย. 63 ได้ประกาศผ่อนปรนให้คนขับรถขนส่งมาเลเซียและสัญชาติ สามารถเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะเดาได้ แต่ให้สับเปลี่ยนตัวกับคนขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติไทย ณ พื้นที่ควบคุมทางศุลกากร  เพื่อไม่ให้กระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา

อัปเดตล่าสุด ! จ.สงขลา ด่านสะเดา อนุญาติให้คนขับรถขนส่งสัญชาติมาเลเซีย ผ่านด่านได้แต่ให้เปลี่ยนคนขับเป็นสัญชาติไทยขณะส่งสินค้า

อย่างไรก็ตามยังคงมาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้า โดยประสานบริษัทหรือผู้รับเหมา ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด มาทำความสะอาด โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช่จ่าย และให้ผู้ขับรถขนส่งสินค้าซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเซียหรือสัญชาติอื่นพักรอ ณ จุดพักคอยที่ด่านศุลกากรด่านสะเดากำหนด เมื่อเสร็จภารกิจให้กลับออกจากจุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดาโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 7 ชั่วโมง

อัปเดตล่าสุด ! จ.สงขลา ด่านสะเดา อนุญาติให้คนขับรถขนส่งสัญชาติมาเลเซีย ผ่านด่านได้แต่ให้เปลี่ยนคนขับเป็นสัญชาติไทยขณะส่งสินค้า

อัปเดตล่าสุด ! จ.สงขลา ด่านสะเดา อนุญาติให้คนขับรถขนส่งสัญชาติมาเลเซีย ผ่านด่านได้แต่ให้เปลี่ยนคนขับเป็นสัญชาติไทยขณะส่งสินค้า

อัปเดตล่าสุด ! จ.สงขลา ด่านสะเดา อนุญาติให้คนขับรถขนส่งสัญชาติมาเลเซีย ผ่านด่านได้แต่ให้เปลี่ยนคนขับเป็นสัญชาติไทยขณะส่งสินค้า

HATYAITODAYNEWS

Next Post

รองผู้ว่าราชการสงขลา เร่งหาแนวทางจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อย่างยั่งยืนระยะ 20 ปี

Wed Nov 18 , 2020
รองผู้ว่าราชการสงขลา เร่งหาแนวทางจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อย่างยั่งยืนระยะ 20 ปี    เมื่อวานนี้ 17 พ.ย. 63 นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง นัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ประกอบด้วย เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองควนลัง และเทศบาลเมืองบ้านพรุ  ณ ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา สำหรับจังหวัดสงขลา มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 140 แห่ง ประชากร 1,435,968 คน มีเทศบาล จำนวน 48 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำเสีย 128,496 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 92 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำเสีย 86,899 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมปริมาณน้ำเสีย 215,395 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจังหวัดสงขลามีระบบบำบัดน้ำเสีย 2 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ สามารถบำบัดน้ำเสียได้วันละ 89,505 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของปริมาณน้ำเสียทั้งหมด ซึ่งทาง กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และมอบหมายให้องค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งโอนย้ายกิจการมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม และให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย จัดทำแผนบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 105 แห่ง และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบน้ำเสียชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน     HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สวท.สงขลา   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
รองผู้ว่าราชการสงขลา เร่งหาแนวทางจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อย่างยั่งยืนระยะ 20 ปี