สงขลา อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เก็บขยะฟื้นฟูคลองสำโรงชุมชนเก้าเส้ง

สงขลา อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เก็บขยะฟื้นฟูคลองสำโรงชุมชนเก้าเส้ง

วันที่ 20 ก.พ. 64 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ สงขลา ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้าน และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จัดกิจกรรมบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณคลองสำโรงชุมชนเก้าเส้ง อ.เมือง จ.สงขลา โดยเก็บขยะทำความสะอาดคลองสำโรง เพื่อฟื้นฟูชุมชนเก้าเส้ง ให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืนต่อไป โดยสามารถจัดเก็บขยะได้ 225 กก. เป็นขยะทั่วไปและขยะอินทรีย์ ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือน ขยะพลาสติก โฟม เศษกิ่งไม้ และใบไม้

150661635 3683226845058119 6576941075104286432 o HATYAITODAY

151258417 3683226848391452 6547748867970139365 o HATYAITODAY

ผลสำรวจแมงกะพรุน 3 จังหวัดชายแดนใต้พบหลากหลายชนิด กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนพิษด้วยวิธีวางเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น และเดินสำรวจแมงกะพรุนพิษที่เกยตามหาดในพื้นที่หาดสะกอม จ.สงขลา ผลการสำรวจ บริเวณพื้นที่ชายหาดสะกอมพบแมงกะพรุนนก Lychnorhiza malayensis 36 ตัว แหลมตาชี พบแมงกะพรุนลอดช่อง Lobonemoides robustus 12 ตัว แมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย Phyllorhiza punctata 3 ตัว และแมงกะพรุนนก Lychnorhiza malayensis 6 ตัว

150607771 3681001421947328 2151396619575492595 o HATYAITODAY

 

150893070 3681001105280693 6033889935457024139 o HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์วิจัย ทช.

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 92 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Sun Feb 21 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 92 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 92 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้       สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวโควิด 01