สถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา ประกาศเลื่อนปรับเปลี่ยนวันการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา ประกาศเลื่อนปรับเปลี่ยนวันการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ

   สถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา เลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ จากเดิมวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 1 ของทุกเดือนโดยในเดือนพฤศจิกายน 2563 จะจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.
โดยสถานธนานุบาล เทศบาลนครสงขลา เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. (หยุดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันสำคัญต่างๆ) ตั้งอยู่เลขที่ 177/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา หมายเลขโทรศีพท์ 074-311436
**อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด**
– จำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน
– จำนำเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน
– จำนำเงินต้นเกินกว่า 30,000 บาทขึ้นไป ถึง 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน
“บริหารโปร่งใส มั่นคงก้าวไกล ใส่ใจบริการ”

สถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา ประกาศเลื่อนปรับเปลี่ยนวันการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ

 

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา

Next Post

ผู้ว่าฯจ.สงขลาผลักดันนำร่องการอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technology

Tue Nov 3 , 2020
ผู้ว่าฯจ.สงขลาผลักดันนำร่องการอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technology      ผู้ว่าฯ สงขลา ได้เปิดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technology “ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา Immersive Technology เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน” สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technology เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   สำหรับหลักสูตรที่พัฒนาภายใต้โครงการฯ นี้ มี 2 หัวข้อ คือ “การสำรวจโรงงานเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางการประหยัดพลังงาน” และ “การประเมินระบบอากาศอัดเพื่อการประหยัดพลังงาน” โดยหัวข้อที่จะนำมาบรรยายในวันนี้ “การสำรวจโรงงานเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางการประหยัดพลังงาน” ที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรทุกระดับในโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเริ่มหันมาให้ความสนใจเรื่องการประหยัดพลังงาน และสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และเป็นสิ่งที่คนมักมองข้ามจนส่งผลให้เกิดความสิ้นเปลืองพลังงาน โดยหลักสูตรจะประกอบไปด้วยคู่มือแนะนำแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถแสดงภาพประกอบ 3 มิติประกอบการเรียนรู้ ด้วย AR […]
ผู้ว่าฯจ.สงขลาผลักดันนำร่องการอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technology