จังหวัดสงขลาเร่งผลักดันมาตรการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

จังหวัดสงขลาเร่งผลักดันมาตรการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

    วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2563) ที่ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำ เสนอมาตรการลดปริมาณขยะทะเลภายใต้โครงการการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณคลองที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ให้มีปริมาณลดลง เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
จังหวัดสงขลาเร่งผลักดันมาตรการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
ซึ่งได้มีมอบทุ่นดักขยะและเรือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลเมืองนาทวี เทศบาลตำบลคูเต่า เทศบาลตำบลบางเหรียง เทศบาลตำบลนาทับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม โดยเทศบาลนครสงขลา มีนายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นตัวแทนรับมอบทุ่นดักขยะและเรือ
สำหรับการประชุมฯ จัดขึ้นเพื่อจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลบริเวณจังหวัดสงขลา โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน องค์กระปกครองส่วนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีการบรรยาย เรื่อง ขยะทะเลและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ผลสำรวจขยะมูลฝอยที่ได้จากการดักของทุ่นดักขยะทะเลบริเวณคลองหรือปากแม่น้ำที่สำคัญของจังหวัดสงขลา และแนวทางในการลดปริมาณขยะทะเล
จังหวัดสงขลาเร่งผลักดันมาตรการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลาเร่งผลักดันมาตรการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลาเร่งผลักดันมาตรการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลาเร่งผลักดันมาตรการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลาเร่งผลักดันมาตรการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลาเร่งผลักดันมาตรการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลาเร่งผลักดันมาตรการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลาเร่งผลักดันมาตรการลดปริมาณขยะทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง 123293245 3407696285952909 5481817504352600996 o HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสงขลา

Next Post

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมชี้แจงพี่น้องชาวเทพาประเด็นการออกโฉนดที่ดินนานกว่า 10 ปี ทับสิทธิ์เขตป่าไม้ถาวรของมติ ครม.

Fri Nov 6 , 2020
ศูนย์ดำรงธรรมร่วมชี้แจงพี่น้องชาวเทพาประเด็นการออกโฉนดที่ดินนานกว่า 10 ปี ทับสิทธิ์เขตป่าไม้ถาวรของมติ ครม.   เมื่อวานนี้ (5 พ.ย.63) เวลา 13.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.3 บ้านควนหมาก ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รอง ผวจ.สข./ผอ.ศดธ.สข. ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สนง.พัฒนาที่ดินเขต 12, สนง.ที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา และอำเภอเทพา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนร่วม 80 คน ถึงขั้นตอนการดำเนินการ ในการออกโฉนดที่ดิน สำหรับบรรยากาศการชี้แจงทำความเข้าใจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้สอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย และหรือแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งพี่น้องประชาชนเห็นว่าใช้ระยะเวลานานมาก (กว่า 10 ปี) เนื่องจาก พื้นที่ข้างต้นจะต้องได้รับการตรวจสอบจากกรมพัฒนาที่ดินว่า […]
การออกโฉนดที่ดินนานกว่า 10 ปี