ด่วน ‼️ จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือปชช.งดออกนอกเคหสถาน เริ่ม 28 เม.ย. 64 – 11 พ.ค. 64

ด่วน ‼️ จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือปชช.งดออกนอกเคหสถาน เริ่ม 28 เม.ย. 64 – 11 พ.ค. 64

วันที่ 27 เม.ย. 64  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา เผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และกระจายไปยังหลายพื้นที่ จากการติดตามและการสอบสวนโรคพบว่า มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งเกิดจากการสัมผัสกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการร่วมตัวของคนจำนวนมาก การเลี้ยงสังสรรค์ และการเดินทางของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง จังหวัดสงขลา
179095252 448944702870786 2055216753609770334 n HATYAITODAY
โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้มีการออกมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน และยับยั้งการระบาดของโรคไปแล้วนั้น เพื่อมิให้การแพร่ระบาดของโรคออกไปในวงกว้าง และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินการต่อไป อาศัยอำนาจตาความในมาตรา 22 (1) (7) , มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
บรรยากาศเมืองหาดใหญ่ ๒๑๐๔๒๗ 0 1 HATYAITODAY
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 6 (1) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่ารายการจังหวัดสงขลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
บรรยากาศเมืองหาดใหญ่ ๒๑๐๔๒๗ HATYAITODAY
จึงได้ออกประกาศ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนัก ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง การไปรษณีย์ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล รถขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน การประกอบอาชีพเป็นปกติ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เดินทางโดยอากาศยาน หรือรถโดยสารสาธารณะอื่น เมื่อเดินทางถึงแล้วให้กลับที่พักทันที หรือผู้มีเหตุจำเป็นอื่นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

 

 

Next Post

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 20-27 เม.ย. 64

Tue Apr 27 , 2021
ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 20-27 เม.ย. 64 ขณะนี้ภาพรวมการติดเชื้อระลอกใหม่ของเดือนเม.ย.นี้ ตั้งแต่วันที่ 1-27 เม.ย.นี้ พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของจังหวัดสงขลายอดทะลุ 500 ราย โดยทางทีมข่าวหาดใหญ่ทูเดย์นิวส์ จึงรวบรวมไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่สงขลา ตั้งแต่วันที่ 20-27 เม.ย. 64  เพื่อชี้แจงสถานที่เสี่ยงติดเชื้อ สำหรับประชาชน ซึ่งความคืบหน้าสถานการณ์โควิด 19 ที่ จ.สงขลา ยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้พบเพิ่มอีก 23 คน ยอดสะสม 511 คน โดยในจำนวนนี้ได้เสียชีวิต 1 คน และมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกว่า 20 คน ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงเร่งทำการสอบสวนโรค และตรวจหาเชื้อจากผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง   โดยเฉพาะที่ อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดของจังหวัดเกือบ 400 คน ยังคงมีการตั้งเต้นท์รับตรวจโควิดจากลุ่มเสี่ยงสูงจาก โดยเฉพาะจากสถานบันเทิงและร้านอาหาร โดยใช้สถานที่ภายในลานสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ แต่คาดว่ายังมีอีกหลายรายที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง แต่ยังไม่เข้ามารายงานตัว หรือรับการตรวจ จึงขอขอความร่วมมือกลุ่มคนเหล่านี้ เพราะ อาจจะแพร่เชื้อไปยังคนใกล้ชิดในกลุ่มอื่นๆ หรือคนในครอบครัวโดยไม่รู้ตัว และยังมีประกาศเพิ่มเติมปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด 19 ต่อเนื่องไปอีก 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01