Pgslot

จำนวนเตียงรพ.สนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวนเตียงรพ.สนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา - HATYAITODAY

จำนวนเตียงรพ.สนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

จำนวนเตียงรพ.สนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

จำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม ของจังหวัดสงขลา  ประจำวันที่ 26 เม.ย. 64
ในโรงพยาบาลหลักของจังหวัดสงขลามีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ทั้งหมด 367 เตียง โดยมีผู้ครองเตียงในขณะนี้ 197 เตียง และยังสามารถยังรองรับผู้ป่วยเข้ารักษาพยาบาลได้อีกถึง 170 เตียง
ทางด้านโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสงขลา
จำนวนเตียงรพ.สนาม 01 HATYAITODAY
มีทั้งหมด 9 แห่ง โดยเปิดให้บริการรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาพยาบาลแล้ว 4 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลสนามค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี จำนวน 100 เตียง โดยมีผู้ครองเตียงไปแล้ว 35 เตียง
ในส่วนของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ มีเตียงสำหรับให้บริการผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง และมีผู้ครองเตียงเพิ่มเป็น 88 เตียง
ด้านโรงพยาบาลสนามสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 80 เตียง และมีผู้ครองเตียงเพิ่ม จำนวนขึ้นเป็น 54 เตียง
ทั้งนี้ยังมีโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม ที่ยกมาเป็นโรงพยาบาลสนามโดยมีเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 76 เตียง และมีผู้ครองเตียงไปแล้ว 69 เตียง

90f4e4f4afd70918556abefadb1441ca small HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

Next Post

ผู้ว่าฯ สงขลาประชุมพิจารณาออกคำสั่ง งดให้ปชช.ออกนอกเคหสถาน

Tue Apr 27 , 2021
ผู้ว่าฯ สงขลาประชุมพิจารณาออกคำสั่ง งดให้ปชช.ออกนอกเคหสถาน วันที่  26 เม.ย.64) ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 23/2564 โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงแนวทางการการดูแล รักษาผู้ป่วย การออกใบรับรองแพทย์กรณีจำหน่ายกลับบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดสงขลาได้ออกประกาศมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย คือ ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย – หน้ากากผ้าก่อนออกจากที่พักอาศัย ซึ่งได้มีประกาศคำสั่ง มีผลตามกฎหมายหากฝ่าฝืนมีโทษ ปรับสูงสุด 20,000 บาท มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าสงขลา การสั่งปิดสถานที่ […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01