จำนวนเตียงรพ.สนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

จำนวนเตียงรพ.สนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

จำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม ของจังหวัดสงขลา  ประจำวันที่ 26 เม.ย. 64
ในโรงพยาบาลหลักของจังหวัดสงขลามีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ทั้งหมด 367 เตียง โดยมีผู้ครองเตียงในขณะนี้ 197 เตียง และยังสามารถยังรองรับผู้ป่วยเข้ารักษาพยาบาลได้อีกถึง 170 เตียง
ทางด้านโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสงขลา
มีทั้งหมด 9 แห่ง โดยเปิดให้บริการรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาพยาบาลแล้ว 4 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลสนามค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี จำนวน 100 เตียง โดยมีผู้ครองเตียงไปแล้ว 35 เตียง
ในส่วนของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ มีเตียงสำหรับให้บริการผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง และมีผู้ครองเตียงเพิ่มเป็น 88 เตียง
ด้านโรงพยาบาลสนามสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 80 เตียง และมีผู้ครองเตียงเพิ่ม จำนวนขึ้นเป็น 54 เตียง
ทั้งนี้ยังมีโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม ที่ยกมาเป็นโรงพยาบาลสนามโดยมีเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 76 เตียง และมีผู้ครองเตียงไปแล้ว 69 เตียง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

Next Post

ผู้ว่าฯ สงขลาประชุมพิจารณาออกคำสั่ง งดให้ปชช.ออกนอกเคหสถาน

อังคาร เม.ย. 27 , 2021
ผู้ว่าฯ สงขลาประชุมพิจารณาออกคำสั่ง งดให้ปชช.ออกนอ […]