ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งคาบสมุทรสทิงพระ หลังขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเป็นประจำ

ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งคาบสมุทรสทิงพระ หลังขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเป็นประจำ

วันที่ 20 ม.ค.64 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง คาบสมุทรสทิงพระ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16  ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

1a6a8894f03826be1ac6f17938746f70 small HATYAITODAY

ซึ่งด้วยพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ประสบปัญหาอุทกภัยมาโดยตลอด เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและพื้นที่คาบสุมทรสทิงพระ 

6b5f363e01f0481e9a06b9a65fae55f5 small HATYAITODAY

ทั้งนี้ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเป็นประจำ เมื่อมีการรุกตัวของน้ำเค็มถึงทะเลสาบสงขลาตอนบน ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงทราบปัญหาอุปสรรคและติดตามความก้าวหน้าของโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2cf6267f949188f2e123a205cdf2dc9f small HATYAITODAY

เพื่อให้การดำเนินการติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีประสิทธิภาพตลอดจนรับทราบแนวทางและนโยบาย เพื่อการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

35748959 1592615727516162 1655245641003040768 n HATYAITODAY

ได้มีมาตรการตรวจคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าประชุม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามมาตรการของกรมชลประทาน เพื่อป้องกันการกระจายทางสารคัดหลั่งและปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 142 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Thu Jan 21 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 142 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันอังคารที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 142 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 142 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)รน้อยลง