เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ยังคงเพิ่มความเข้มในการคัดกรอง คนขับรถบรรทุกผลไม้ เเละรถบรรทุกน้ำยางที่มาจากประเทศมาเลเซีย

เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ยังคงเพิ่มความเข้มในการคัดกรอง คนขับรถบรรทุกผลไม้ เเละรถบรรทุกน้ำยางที่มาจากประเทศมาเลเซีย

ณ ตอนนี้ทางด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ตรงข้ามกับด่านเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง ด่านศุลกากรเบตง กอ.รมน.จ.ยะลา ตชด. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการร่วมประสานงานประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ยังคงกวดขันในการตรวจสอบประวัติ เเละวัดอุณหภูมิคนขับรถบรรทุกผลไม้ เเละรถบรรทุกน้ำยางที่มาจากประเทศมาเลเซีย รวมไปถึงคนไทยที่ทำงานในประเทศมาเลเซีย ที่เดินทางเข้าประเทศ หลังประเทศมาเลเซีย ประกาศมิให้บุคคลใดเดินทางเข้า-ออก ผ่านด่านบูกิตกายูฮิตัม (Bukit Kayu Hitam) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 63 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะทำให้คนไทยไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย ทางด่านบูกิตกายูฮิตัม และด่านสะเดา จ.สงขลา ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว และเลือกเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านเบตง จ.ยะลา ด่านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และด่านวังประจัน จ.สตูล แทน โดยสามารถลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทาง ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th และขอให้ดำเนินการขอใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า “Fit To Travel” ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และกรุณาเดินทางให้ถึงด่านก่อนเที่ยงวันของวันที่ระบุในหนังสือรับรองการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามวันที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และกรุณาเตรียมเอกสารหนังสือรับรองฯ ใบรับรองแพทย์ และหนังสือเดินทางให้พร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วย

ทางด้านพ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มในการคัดกรองคนไทย ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย และเข้มงวดในการตรวจคัดกรองพนักงานขับรถ และผู้ติดตามประจำรถบรรทุกสินค้าจากประเทศมาเลเซีย ที่เข้า-ออก ด่านเบตง หลังจากพบการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ระลอก 2 เพิ่มขึ้นของประเทศมาเลเซีย ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อรวม 9,868 คน เสียชีวิตแล้ว 128 คน โดยทุกคนต้องผ่านการคัดกรองตั้งแต่ย่างเข้าสู่ประเทศไทย ต้องผ่านการฉีดยาฆ่าเชื้อสัมภาระ ซักประวัติ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมกักตัว 14 วัน ที่ศูนย์ Local Quarantine ประจำอำเภอ ส่วนพนักงานขับรถและผู้ติดตามประจำรถบรรทุกสินค้าทางการเกษตรจากประเทศมาเลเซีย ที่เข้า-ออก ทางด่านเบตง ซึ่งในเเต่ละวันจะมีรถบรรทุกผ่านด่านใน อ.เบตง จ.ยะลา ประมาณ 30-50 คัน ต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง และปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ไม่อนุญาตให้คนขับพักค้างคืน โดยจะต้องนำสินค้ามาลงใกล้ด่าน เเล้วกลับทันทีก่อนด่านปิด ในเวลาประมาณ 16.30 น. เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ยังคงเพิ่มความเข้มในการคัดกรอง คนขับรถบรรทุกผลไม้ เเละรถบรรทุกน้ำยางที่มาจากประเทศมาเลเซีย

เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ยังคงเพิ่มความเข้มในการคัดกรอง คนขับรถบรรทุกผลไม้ เเละรถบรรทุกน้ำยางที่มาจากประเทศมาเลเซีย

เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ยังคงเพิ่มความเข้มในการคัดกรอง คนขับรถบรรทุกผลไม้ เเละรถบรรทุกน้ำยางที่มาจากประเทศมาเลเซีย

เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ยังคงเพิ่มความเข้มในการคัดกรอง คนขับรถบรรทุกผลไม้ เเละรถบรรทุกน้ำยางที่มาจากประเทศมาเลเซีย

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.เบตง

Next Post

จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

Tue Sep 15 , 2020
จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 วันที่ 14 ก.ย. 63 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ กว่า 800 คน และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยการจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 […]
จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563