ล่าสุด ! สงขลา ประกาศจังหวัดเสี่ยงต้องแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ

ล่าสุด ! สงขลา ประกาศจังหวัดเสี่ยงต้องแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ

คำสั่งและประกาศ บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา ประกาศตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 9/2564 ลงวันที่ 18 มี.ค. 64 ออกคำสั่งดังต่อไปนี้ให้ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. กรณีผู้เดินทางซึ่งมีต้นทางมาจากพื้นที่จังหวัดสมุทนสาคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดตาก จังหวัดนครปฐม กรุงเทพมหานคร (เฉพาะเขตบางแคเขตหนองแขม) ต้องปฏิบัติ ดังนี้  แจ้งและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ทันทีที่เดินทางถึงจังหวัดสงขลา กักกันตัวเองอยู่ภายในที่พัก (Home Quarantine) หรือโรงแรม (Hotel Quarantine) และแยกจากผู้อื่นภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นระยะเวลา 14 วัน

2.กรณีผู้เดินทางซึ่งมีต้นทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่) จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการต้องปฏิบัติ ดังนี้ กรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดสงขลาให้บุคคลนั้นรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน“ หมอชนะ” เพื่อใช้ดำเนินการแสดงตัวเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจโดยดูแลตนเองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นงดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเป็นระยะเวลา 14 วัน (Self Quarantine) และให้ปฏิบัติตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

 

Next Post

ประเทศไทยเปิดโอกาสให้คนไทยในมาเลย์ เดินทางกลับเข้าประเทศได้แล้ว

จันทร์ มี.ค. 22 , 2021
ประเทศไทยเปิดโอกาสให้คนไทยในมาเลย์ เดินทางกลับเข้า […]