จ.สงขลา เจ้าหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลาน ณ บ้านพักตำรวจภูธรภาค 9

จ.สงขลา เจ้าหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลาน ณ บ้านพักตำรวจภูธรภาค 9

 

วันที่ 24 ต.ค. 63 ดับเพลิงเทศบาลนครสงขลาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุพบจับสัตว์เลื้อยคลาน ณ บ้านพักตำรวจภูธรภาค 9  จึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพบสัตว์เลื้อยคลาน (งู)  ได้นอน อยู่ใต้รถคันสีแดง เจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยเหลือจับใส่กระสอบปล่อยคืนป่า เสร็จภากิจเรียบร้อย

อย่างไรก็ตามในตอนนี้ภาคใต้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้อากาศชื้นสัตว์เลื้อยคลานก็จะออกมาหาอาหารกิน เตือนประชาชนในพื้นที่ระวังอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด

จ.สงขลา เจ้าหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลาน ณ บ้านพักตำรวจภูธรภาค 9

จ.สงขลา เจ้าหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลาน ณ บ้านพักตำรวจภูธรภาค 9

จ.สงขลา เจ้าหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลาน ณ บ้านพักตำรวจภูธรภาค 9

จ.สงขลา เจ้าหน้าที่จับสัตว์เลื้อยคลาน ณ บ้านพักตำรวจภูธรภาค 9

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ดับเพลิงเทศบาลนครสงขลา

Next Post

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26 ต.ค. นี้

Sun Oct 25 , 2020
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26 ต.ค. นี้ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2563 ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม สมัยวิสามัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26 ต.ค. นี้