ผู้ว่าฯ สงขลา ประกาศมาตรการผ่อนปรนของจังหวัดสงขลา ตามแนวทางภายใต้ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 10

ผู้ว่าฯ สงขลา ประกาศมาตรการผ่อนปรนของจังหวัดสงขลา ตามแนวทางภายใต้ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 10

สรุปมาตรการผ่อนปรนของจังหวัดสงขลา ตามแนวทางภายใต้ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 10
1. ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่คืนวันที่ 14 มิ.ย. 63

2. ผ่อนผันการใช้อาคาร สถานที่ ของโรงเรียน สถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน

3. การผ่อนคลายกิจกรรม ที่สำคัญได้แก่
1. การประชุมอบรม สัมมนา งานเลี้ยง 2. การให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ยกเว้น ในสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ คาราโอเกะ ผับ บาร์ ยังไม่ผ่อนปรนให้ สามารถเปิดดำเนินการได้ 3. การเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์. การเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา การอบตัวสมุนไพร (อาบ อบ นวด ยังไม่เปิดให้บริการ) การออกกำลังการแบบกลุ่มในที่สาธารณะ สวนน้ำ สนามเด็กเล่น (ยกเว้นบ้านบอล บ้านลม) สถานที่ออกกำลังกาย ตู้เกมส์ ห้างสรรพสินค้า สนามพระเครื่อง ร้านเสริมสวย แต่งผม สวนสัตว์ โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด

4. สถานที่ที่ยังคงสั่งปิด ได้แก่ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เนต อาบอบนวด สถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง สนามมวย สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกักปลา บ้านบอล บ้านลม (รายละเอียดสามารถติดตามที่ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ ที่ 39/63 ลงวันที่ 31 พ.ค. 63)

หมายเหตุ ในการเดินทางข้ามจังหวัดมายังสงขลาามารถเดินทางมาได้จากทุกจังหวัด โดยให้เชคอินผ่านแอป ไทยชนะ และ แอป ม.อ. ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นของจังหวัดสงขลา ยกเว้น กรณีมาจากจังหวัดภูเก็ตให้ดำเนินการกักตัว 14 วัน หรือเท่าที่อยู่จริง และ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

โควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

สถานเอกอัครราชทูตฯ เตรียมจัดเที่ยวบินพิเศษรับ นศ.ไทยในอียิปต์กลับไทยรวมทั้งหมด 2 เที่ยวบิน

Mon Jun 15 , 2020
  สถานเอกอัครราชทูตฯ เตรียมจัดเที่ยวบินพิเศษรับ นศ.ไทยในอียิปต์กลับไทยรวมทั้งหมด 2 เที่ยวบิน ประกาศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 20/2563 ตามที่ทางการสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประกาศขยายมาตรการเคอร์ฟิว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นั้น ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูล ดังนี้ สถิติการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (สถานะ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น.) 1.1 สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 41,303 ราย โดยรักษาหายแล้ว […]
โควิด-19