Pgslot

สภ.เมืองสงขลา ติดตั้งป้ายเตือนตรวจจับความเร็วใหม่ บริเวณ​ห้าแยกน้ำกระจาย สภ.เมืองสงขลา ติดตั้งป้ายเตือนตรวจจับความเร็วใหม่ บริเวณ​ห้าแยกน้ำกระจาย - HATYAITODAY

สภ.เมืองสงขลา ติดตั้งป้ายเตือนตรวจจับความเร็วใหม่ บริเวณ​ห้าแยกน้ำกระจาย

สภ.เมืองสงขลา ติดตั้งป้ายเตือนตรวจจับความเร็วใหม่ บริเวณ​ห้าแยกน้ำกระจาย

วันที่ 5 เม.ย. 64 ร.ต.อ.ฐาป​นันท์​ อัคร​กัน​ท​รา​กร​ รอง สว.จร.สภ.เมืองสงขลา พร้อมข่ายจร.ติดตั้งป้ายเตือนตรวจจับความเร็ว​ บริเวณ​ห้าแยกน้ำกระจาย​ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ​และลดอุบัติเหตุ​บนท้องถนนโดยกำหนดความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เดิมทีตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพรบ. จราจรทางบก 2522 ระบุให้รถยนต์ สามารถขับในเขตเมืองได้ไม่เกินความเร็ว 80 ก.ม./ช.ม. และ นอกเขตสามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 100 ก.ม. ก่อนที่จะมีการปรับลดความเร็วนอกเขตเมืองเหลือเพียงไม่เกิน 90 ก.ม./ช.ม. และบังคับใช้มาจนปัจจุบัน
166208243 2798484627068447 9099599753398488210 n HATYAITODAY
165909945 2798484517068458 7799322981399422246 n HATYAITODAY
166649149 2798484447068465 6541653568583900404 n HATYAITODAY
168232800 2798484323735144 477148650777367903 n HATYAITODAY
ทั้งนี้สายตรวจรถยนต์ สายตรวจจราจร ตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฯลฯ บริเวณหน้า สภ.สิงหนคร หมู่ 5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร เพื่อตรวจสอบ ตรวจค้น เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย
160569836 3138799113013760 9119236490459156776 n HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สภ.เมืองสงขลา

 

 

Next Post

สงขลา วัคซีนโควิด-19 เริ่มทยอยฉีดแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล 14 แห่งในพื้นที่

Mon Apr 5 , 2021
สงขลา วัคซีนโควิด-19 เริ่มทยอยฉีดแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล 14 แห่งในพื้นที่ วันที่ 5 เม.ย. 64 จังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดซิโนแวค จำนวน 10,000 โด๊ส โดยมีกลุ่มเป้าหมายแรกที่รับบริการฉีด คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมจำนวน 5,000 คน โดยจะมีการฉีดวัคซีนเข็มแรก ระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลต่างๆ 14 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลา, โรงพยาบาลหาดใหญ่, โรงพยาบาลสิงหนคร, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี, โรงพยาบาลสะเดา, โรงพยาบาลจะนะ, โรงพยาบาลปาดังเบซาร์, โรงพยาบาลบางกล่ำ, โรงพยาบาลนาหม่อม, โรงพยาบาลสะบ้าย้อย, โรงพยาบาลเทพา, โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01