เคาะแล้ว แนวทางปฎิบัติเข้า-ออกจังหวัดสงขลา

เคาะแล้ว แนวทางปฎิบัติเข้า-ออกจังหวัดสงขลา

วันที่ 1 มิ.ย. 63 เพจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประกาศ 4 ข้อแนวทางการปฏิบัติ สำหรับการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดสงขลาดังนี้

สรุปแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา

1. ให้ปฏิบัติตามเเนวทางที่ ศบค. กำหนดให้ผ่อนคลายการเดินทางข้ามจังหวัดซึ่งผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค และผ่านการตรวจคัดกรองจาก ด่านตรวจควบคุมโรค ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
2. การเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา ให้กักกันตัวที่บ้านพัก (Home Quarantine) เพื่อสังเกตอาการ 14 วัน เฉพาะผู้เดินทางจาก 9 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ชลบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต ยะลา ปัตตานี
3. การให้บริการรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด อยู่ระหว่างการวางแผนกำหนดขั้นตอน มาตรฐาน จากสำนักงานขนส่งจังหวัด ซึ่งจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้

4. จังหวัดสงขลายังคงกำหนดให้ประชาชนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่นอกเคหะสถานทุกครั้ง

เคาะแล้ว แนวทางปฎิบัติเข้า-ออกจังหวัดสงขลา
เคาะแล้ว แนวทางปฎิบัติเข้า-ออกจังหวัดสงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

จังหวัดนราธิวาส มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต 1 คน เป็นผู้เสียชีวิตคนที่ 2 ของจังหวัด

Tue Jun 2 , 2020
จังหวัดนราธิวาส มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต 1 คน เป็นผู้เสียชีวิตคนที่ 2 ของจังหวัด เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายแพทย์สถาพร สินเจริญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นางสาวอารีย์ อ่องสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะทำงาน EOC COVID-19 จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อรายงานสถานการณ์ ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ ของจังหวัดและการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ณ ห้องโถงชั้นล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 […]
โควิด-19