สคบ.จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

สคบ.จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ตามที่ สคบ.ส่วนกลาง ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2562) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก นั้น
วันที่ (วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 น. นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สคบ.จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
สคบ.จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซ และเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด ตั้งอยู่ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา และ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา ซึ่งผลการตรวจสอบในวันนี้ ไม่พบว่ามีการจำหน่าย และหรือใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซ และเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซแต่อย่างใด
สำหรับรายละเอียดของฉลากจะต้องระบุข้อแนะนำในการใช้ว่า “ควรติดตั้งภายนอกอาคาร หากติดตั้งภายในอาคารให้ติดตั้งที่ระบายอากาศ” คำเตือน ต้องระบุว่า “อันตรายถึงชีวิต ถ้าติดตั้งในห้องที่ไม่มีการระบายอากาศ” ข้อความที่เป็นคำเตือน “ต้องใช้อักษรสีแดง อ่านได้ชัดเจนขนาดไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร โดยติดไว้ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์”

สคบ.จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

สคบ.จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่ บริการทำบัตรปชช.นอกเวลาราชการในห้วงก่อนวันเลือกตั้ง

Thu Nov 19 , 2020
เทศบาลนครหาดใหญ่ บริการทำบัตรปชช.นอกเวลาราชการในห้วงก่อนวันเลือกตั้ง เทศบาลนครหาดใหญ่บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการในห้วงก่อนวันเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความประสงค์ของชุมชนนั้น โดยเปิดให้บริการ เวลา เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเสาร์ที่ 21 และ 28 พฤศจิกายน 2563, ในวันเสาร์ที่ 5 ,12 และ 19 ธันวาคม 2563 และในวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบจ. วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครหาดใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-200045 , 074-200046 และ […]
เทศบาลนครหาดใหญ่ บริการทำบัตรปชช.นอกเวลาราชการในห้วงก่อนวันเลือกตั้ง