จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดงานวันทะเลโลก (World Oceans Day)

จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดงานวันทะเลโลก (World Oceans Day)

      วันนี้ (8/6/63) ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชานี เขตเทศบาลนครสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “วันทะเลโลก (World Oceans Day)” ภายใต้ชื่องาน “Innovation for a Sustainable Ocean นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร” ประจำปี 2563 โดยมี นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา ส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน สถาบันศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดงานวันทะเลโลก (World Oceans Day)

นายมงคล ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ในนามผู้จัดงานวันทะเลโลก กล่าวว่า “วันทะเลโลก” หรือ Word Oceans Day ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี วันทะเลโลก เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล และในปีนี้ เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกช่วยกันปกป้อง และรักษาทะเล เพื่ออนุชนรุ่นหลัง

จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดงานวันทะเลโลก (World Oceans Day)

จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดงานวันทะเลโลก (World Oceans Day)

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปล่อยทุ่นกักขยะลอยน้ำ , การจัดนิทรรศการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง , กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปูม้า) จำนวน 3 ล้านตัว , กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 59 ตัว บริเวณแหลมสมิหลา และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดงานวันทะเลโลก (World Oceans Day)

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

จ.ตรัง ยังคงมีมาตรการเข้มในการคัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

Mon Jun 8 , 2020
จ.ตรัง ยังคงมีมาตรการเข้มในการคัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง วันที่ 8 มิ.ย.63 น.อ.เฉลิมพล โกมลฤทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดตรัง จะไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มานานถึง 61 วันแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.) แต่ยังคงมาตรการเข้มในการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง (ศรชล.จังหวัดตรัง )  บูรณาการร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรังและสาธารณสุขอำเภอกันตังตรวจหนังสือเดินทางและตรวจคัดกรองวัดไข้คนประจำเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จำนวน 1 ลำ ณ ท่าเรือเทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง คือ เรือลากจูงเรือบาร์จชื่อ TB.MCL POWER 1. สัญชาติไทย เดินทางมาจากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย คนประจำเรือเป็นชาวอินโดนีเซีย 7 คน และชาวไทย 1 คน […]
โควิด-19