จ.ตรัง ยังคงมีมาตรการเข้มในการคัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

จ.ตรัง ยังคงมีมาตรการเข้มในการคัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 8 มิ.ย.63 น.อ.เฉลิมพล โกมลฤทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดตรัง จะไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มานานถึง 61 วันแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.) แต่ยังคงมาตรการเข้มในการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ซึ่งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง (ศรชล.จังหวัดตรัง )  บูรณาการร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรังและสาธารณสุขอำเภอกันตังตรวจหนังสือเดินทางและตรวจคัดกรองวัดไข้คนประจำเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จำนวน 1 ลำ ณ ท่าเรือเทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง คือ เรือลากจูงเรือบาร์จชื่อ TB.MCL POWER 1. สัญชาติไทย เดินทางมาจากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย คนประจำเรือเป็นชาวอินโดนีเซีย 7 คน และชาวไทย 1 คน รวมทั้งหมด 8 คน ผลการปฏิบัติ คนประจำเรือมีเอกสารการเข้าเมืองถูกต้อง และไม่พบคนประจำเรือที่เข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัส COVID-19

จ.ตรัง ยังคงมีมาตรการเข้มในการคัดกรอง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

โควิด-19

โควิด-19

อ้างอิง : สวท.ตรัง

Next Post

ประกาศล่าสุด แนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา

Tue Jun 9 , 2020
แนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา วันที่  8 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ดังนี้ 1. ผู้ที่เดินทางจากทุกจังหวัดให้เตรียมแอพ “ไทยชนะ” และ แอพของทางจังหวัดแอพ “ม.อ.” เพื่อใช้เชคอิน เชคเอ้า ประเมิน และป้องกันความเสี่ยง 2. เฉพาะผู้ที่เดินทางจาก จังหวัดภูเก็ต ให้ดำเนินการเพิ่มเติมโดยรายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ เพื่อกักตัวสังเกตอาการ ณ สถานที่พัก เป็นระยะเวลา 14 วัน (กรณีพำนักใน จังหวัดสงขลาไม่ถึง 14 วัน ให้รายงานตัวและกักตัว ณ ที่พักตามระยะเวลาที่ต้องพำนักอยู่ในจังหวัด) 3. ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกนอกเคหสถาน (กรณีนี้หากฝ่าฝืนจะมีโทษตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558) 4. ผู้ที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะให้ เชคอิน จุดขึ้นรถ […]
โควิด-19