จังหวัดสงขลา ชี้แจงมาตรการผ่อนปรนเปิด-ปิดกิจการ ตามข้อกำหนดคำสั่งในประกาศ

จังหวัดสงขลา ชี้แจงมาตรการผ่อนปรนเปิด-ปิดกิจการ ตามข้อกำหนดในคำสั่ง

มาตรการผ่อนปรนโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่สำคัญ ได้เเก่

1. การผ่อนปรนให้เปิดกิจการได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยยังคงมีทั้งสิ้น ประมาณ 19 ลักษณะกิจการ /// ตามข้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.19

2. กิจการ/สถานที่ ซึ่งยังคงปิดกิจการ 10 ประเภท ได้แก่ /// (ตามข้อ 4.1 ถึง ข้อ 4.10 ในคำสั่ง)
2.1 สนามชนโด สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน
2.2 สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานการประกอบการคล้ายสถานบริการ
2.3 สวนน้ำ สวนสนุก
2.4 สนามเด็กเล่น
2.5 โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
2.6 ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต
2.7 สนามมวย
2.8 สนามม้า
2.9 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิ้ม)
2.10 สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

3. การเดินทางข้ามเขตจังหวัด จังหวัดสงขลาได้ผ่อนคลายให้เดินทางได้โดยต้องปฏิบัติตามเเนวทาง มาตรการการควบคุมโรค

โควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างงอิง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Next Post

จังหวัดสงขลาประกาศขยายเวลาเพิ่ม ห้ามเข้าสถานที่เสี่ยง

Wed Jun 3 , 2020
จังหวัดสงขลาประกาศขยายเวลาเพิ่ม ห้ามเข้าสถานที่เสี่ยง        นาย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มีคำสั่งที่ 29/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง การขยายเวลาห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง เพื่อขยายเวลาตามมาตรการป้องกันสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสงขลาไปแล้ว เนื่องจากนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง (คราวที่ 2) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จึงมีความจำเป็นต้องขยายเวลาการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(3) มาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จึงมีคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงดังต่อไปนี้ 1. อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1.1 สวนสองทะเลตลอดแนวถนนซ้าย-ขวาตั้งแต่ประติมากรรมหัวพญานาค-ท่าแพขนานยนต์ด. 1.2 หาดชลาทัศน์ตลอดแนวถนนซ้าย-ขวาตั้งแต่โค้งเก้าเส้ง-วงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ 1.3 แหลมสนอ่อน-หลังอะควาเรียม 1.4 […]
จังหวัดสงขลาประกาศขยายเวลาเพิ่ม ห้ามเข้าสถานที่เสี่ยง